Výbor pre zahraničie

MUDr. Simona Dianišková, PhD., MPH
Predseda Výboru pre zahraničie
MUDr. Igor Moravčík
Člen Výboru pre zahraničie
MUDr. Matúš Ursíny
Člen Výboru pre zahraničie
MUDr. Peter Kukolík
Člen Výboru pre zahraničie

Podnety spadajúce do pôsobnosti výboru zasielajte Ing. Helena Šalingová - zahraničie

Ing. Helena Šalingová