Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

RKZL Trnava – O nás

 

Regionálna komora zubných lekárov Trnava, resp. jej členovia majú významné miesto v histórii Slovenskej komory zubných lekárov. V r. 1990 založili v Trnave Asociáciu STomatológov REgiónu Trnava – ASTRET, v tom čase jediné združenie stomatológov na Slovensku. ASTRET bola v tom istom roku iniciátorkou založenia Lekárskej komory stomatológov, neskôr premenovanej na Slovenskú komoru zubných lekárov.

Regionálna komora Trnava má zriadené tri Oblastné komory:
Trnava – pre okresy Trnava,  Galanta, Hlohovec, Piešťany
Senica – pre okresy Senica a Skalica
Dunajská Streda.

RKZL Trnava

Prezident Regionálnej komory Trnava
zastupuje regionálnu komoru navonok; zvoláva a vedie zasadnutia Rady regionálnej komory a predsedá  zhromaždeniu delegátov regionálnej komory.

MDDr. Martin Šimo
Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave ukončil v r. 2014. Odbornú prax absolvoval v súkromnej zubnej ambulancii Aspadit Dental s.r.o., následne pracoval v obvodnej zubnej ambulancii Medimira s.r.o. Od r. 2017 do r. 2023 viedol vlastnú zubnú ambulanciu DentiSimo s.r.o. v Trnave. V r. 2023 spojil svoje sily s SK Dental TT s.r.o.
Za prezidenta Regionálnej komory Trnava bol prvýkrát zvolený v r. 2019 a v r. 2023 bol opätovne zvolený do funkcie.

Rada Regionálnej komory Trnava
je riadiacim orgánom regionálnej komory; zvoláva zhromaždenie delegátov regionálnej komory. Rozhoduje o otázkach dotýkajúcich sa činnosti regionálnej komory a zabezpečuje jej fungovanie. Hospodári s jej majetkom, schvaľuje rozpočet a vyhodnotenie hospodárenia regionálnej komory. V neposlednom rade zabezpečuje poradenstvo členom komory.

MDDr. Martin Šimo – prezident RKZL Trnava
MDDr. Emil Mikuš – viceprezident RKZL Trnava
MUDr. Amir Amiry Manesh, PhD. – člen rady RKZL TT
MDDr. Dávid Kapitán – člen rady RKZL TT
MDDr. Sylvia Kostrecová – členka rady RKZL TT
MDDr. Miroslav Novotný – člen rady RKZL TT
MDDr. Marek Zvolenský – člen rady RKZL TT

Zhromaždenie delegátov Regionálnej komory Trnava
je najvyšším orgánom regionálnej komory a tvoria ho delegáti oblastných komôr zubných lekárov. Hodnotí činnosť regionálnej komory, rady a prezidenta regionálnej komory. Volí a odvoláva prezidenta regionálnej komory, členov rady regionálnej komory a delegátov snemu komory za regionálnu komoru.

Delegáti za OKZL Trnava
MUDr. Bibiana Barteková
MUDr. Tamara Blesáková
Maksym Boichuk
MUDr. Ľubica Heribanová
MDDr. Ľubomír Hlavatý
MUDr. Ronald Jurga
MDDr. Dávid Kapitán
MDDr. Veronika Kočišková
MDDr. Tomáš Križan
MUDr. Barbora Križanová
MDDr. Ester Moravcová
MDDr. Mária Slobodníková
MUDr. Alexandra Stavrovská
MDDr. Martin Šimo
MDDr. Mária Štrebová
MUDr. Róbert Trojan
MDDr. Marek Zvolenský

Delegáti za OKZL Dunajská Streda
MUDr. Richard Danis
MUDr. Jozef Fábry
MUDr. Sylvia Kostrecová
MDDr. Sylvia Kostrecová
MUDr. Iveta Lánczosová
MDDr. Miroslav Novotný

 

Delegáti za OKZL Senica
MUDr. Amir Amiry Manesh, PhD.
MUDr. Ondrej Čuboň
MDDr. Romana Lasicová Petrovičová
MDDr. Ján Matúš
MDDr. Emil Mikuš

 

Oblastná komora Trnava
(okresy Galanta, Hlohovec, Piešťany, Trnava)
MDDr. Marek Zvolenský – predseda Oblastnej komory Trnava

Oblastná komora Dunajská Streda
MDDr. Miroslav Novotný – predseda Oblastnej komory Dunajská Streda

Oblastná komora Senica
(okresy Senica a Skalica)
MUDr. Amir Amiry Manesh, PhD. – predseda Oblastnej komory Senica
MUDr. Ondrej Čuboň – člen Predsedníctva OK Senica
MDDr. Emil Mikuš – člen Predsedníctva OK Senica

 

Delegáti Snemu SKZL za RKZL Trnava
MUDr. Amir Amiry Manesh, PhD.
MUDr. Ondrej Čuboň
MDDr. Dávid Kapitán
MDDr. Rastislav Kostelný
MDDr. Sylvia Kostrecová
MDDr. Emil Mikuš
MDDr. Marek Zvolenský