Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Od 1. januára bude štát s právnickými osobami a orgánmi verejnej moci komunikovať cez e-schránky

cip a bok web

Od 1. januára 2017 musia byť právnické osoby zapísané v obchodnom registri SR a orgány verejnej moci, medzi ktoré patrí aj SKZL, pripravené na zmenu v spôsobe komunikácie štátu v oblasti doručovania úradných dokumentov. Všetky rozhodnutia a iné písomnosti v konania orgánov verejnej moci, ktoré sa dnes doručujú ako listiny, sa budú postupne doručovať do úradnej elektronickej schránky. 

Od 1. 1. 2017 do nej začne chodiť úradná korešpondencia právnickým osobám, napríklad týkajúca sa firmy (súdne rozhodnutie alebo korešpondencia so Sociálnou poisťovňou). V momente uloženia úradnej korešpondencie do elektronickej schránky začína plynúť 15 dňová úložná lehota. Ak v tejto lehote nebudete konať, nastane tzv. fikcia doručenia a úradná korešpondencia bude považovaná za doručenú aj v prípade, ak si ju nepreberiete a neprečítate.

Na moment doručenia môžu byť viazané lehoty napríklad na podanie odvolania, či na splnenie povinnosti. Ide o obdobný postup, ako keď si nepreberiete listovú zásielku na pošte. Preto je potrebné prezerať poštu v úradnej elektronickej schránke pravidelne, aby ste boli nielen informovaní, ale aj aby ste nezmeškali žiadne zákonné lehoty.

Orgány štátnej moci chcú postupne takýto spôsob komunikácie využívať aj pri fyzických osobách. 

Krátky návod nájdete tu.

Viac informácií a návodov, ako postupovať, nájdete na webstránke www.statutar.sk.