Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Opatrenia ÚVZ SR

5.10.2021

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

VYHLÁŠKA ÚVZ SR Č. 250

14.9.2021

Usmernenie MZ SR o testovaní pacientov, zamestnancov poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti zo dňa 07.septembra 2021

Oproti usmerneniu MZ SR zo dňa 25.8.2021 sa upravuje naviac:

 1. Požadovanie testu je na rozhodnutí zubného lekára aj u zaočkovaného pacienta;
 2. Ohľadom testovania zamestnancov sa doplnilo, že tí, ktorí prekonali COVID-19 za ostatných 180 dní a nemajú epidemiologickú anamnézu a nemajú klinické príznaky na ochorenie COVID-19, sa netestujú.

USMERNENIE MZ SR – TESTOVANIE PACIENTOV

17.8.2021

Aktuálne vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR:

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

VYHLÁŠKA UVZ SR Č. 237

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

VYHLÁŠKA UVZ SR Č. 238

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19

VYHLÁŠKA UVZ SR Č. 239

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

VYHLÁŠKA UVZ SR Č. 240

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

VYHLÁŠKA UVZ SR Č. 241

20.5.2021

Aktuálne vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR:

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

VYHLÁŠKA ÚVZ SR Č. 206

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

VYHLÁŠKA ÚVZ SR Č. 207

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

VYHLÁŠKA ÚVZ SR Č. 208

10.5.2021

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal nové vyhlášky:

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

VYHLÁŠKA ÚVZ SR Č. 202

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí

VYHLÁŠKA ÚVZ SR Č. 203

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19

VYHLÁŠKA ÚVZ SR Č. 204

19.4.2021

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal 15. – 16.4.2021 nové vyhlášky:

175. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

176. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

186. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

187. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

VYHLÁŠKY ÚVZ SR

8.2.2021

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal novú čiastku 19/2021, ktorá obsahuje súbor 6 vyhlášok:

41. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky

42. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19

43. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Nitra

44. VYHLÁŠKA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obec Môlča

45. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí

47. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

VESTNÍK VLÁDY SR_ČIASTKA 19/2021

29.12.2020

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19

V znení novej vyhlášky ÚVZ SR č. 67/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 (ďalej len „vyhláška“) sa závadza vo vzťahu ku zdravotníckym pracovníkom nasledovné:
– zdravotnícki pracovníci sú považovaní za osoby v osobitnom režime,
– za úzky kontakt sa v prípade osôb v osobitnom režime považuje iba kontakt v prípade, ak k nemu došlo bez použitia osobných ochranných pracovných prostriedkov (ďalej len „OOPP“) alebo s možným porušením použitých OOPP.

Vyhláška definuje pojem úzky kontakt ako kontakt osoby s osobou pozitívnou na ochorenie, ak pri tomto kontakte:
1. boli osoby v priamom fyzickom kontakte,
2. boli osoby od seba vo vzdialenosti menšej ako 2 metre dlhšie ako 15 minút,
3. osoby boli v interiérovom alebo inak uzatvorenom priestore dlhšie ako 15 minút,
4. osoby cestovali spoločne dopravným prostriedkom dlhšie ako 15 minút,
alebo
5. osoby nemali prekryté horné dýchacie cesty a osoba pozitívna na ochorenie kašľala alebo inak šírila infekčné výlučky.

VYHLÁŠKA ÚVZ SR _ ČIASTKA 33/2020

30.10.2020

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa.

VYHLÁŠKA ÚVZ SR – 30.10.2020

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 30.10.2020

VYHLÁŠKA ÚVZ SR – 30.10.2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – nové opatrenia s účinnosťou od 15.10.2020

OPATRENIE ÚVZ SR PRI OHROZENÍ VEREJNÉHO ZDRAVIA

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

OPATRENIE ÚVZ SR PRI OHROZENÍ VEREJNÉHO ZDRAVIA

Úrad Verejného zdravotníctva SR – Usmernenia hlavného hygienika SR:

USMERNENIE HLAVNÉHO HYGIENIKA SR – 20.11.2020

USMERNENIE HLAVNÉHO HYGIENIKA SR – 30.10.2020

USMERNENIE HLAVNÉHO HYGIENIKA SR – 08.09.2020

USMERNENIE HLAVNÉHO HYGIENIKA SR – 02.09.2020

USMERNENIE HLAVNÉHO HYGIENIKA SR – 20.04.2020

USMERNENIE HLAVNÉHO HYGIENIKA SR – 30.03.2020

USMERNENIE HLAVNÉHO HYGIENIKA SR – 18.03.2020

USMERNENIE HLAVNÉHO HYGIENIKA SR – 13.03.2020

USMERNENIE HLAVNÉHO HYGIENIKA SR – 09.03.2020

USMERNENIE HLAVNÉHO HYGIENIKA SR – 03.03.2020USMERNENIE HLAVNÉHO HYGIENIKA SR – 06.02.2020

07.04.2020

Zriadili linku výlučne pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Autor TASR
dnes 12:43


Bratislava 7. apríla (TASR) – Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR zriadilo linku určenú výlučne pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. TASR o tom v utorok informovala hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.
 
Ako priblížila, odpovede na svoje otázky dostanú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti na telefónnom čísle 0911 989 989 a na e-mailovej adrese helpdeskkorona@health.gov.sk.
 
Verejnosti zasa slúžia k poskytnutiu informácií k téme nového koronavírusu call centrá Regionálnych úradov verejného zdravotníctva a Národné centrum zdravotníckych informácií s telefónnym číslom 0800 221 234, a takisto webová stránka www.korona.gov.sk.

13.03.2020

UŽITOČNÉ KONTAKTY:

Call centrá Úradu Verejného zdravotníctva SR

 • Národné centrum zdravotníckych informácií –  0800 221 234
 • Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky  – 0917 222 682
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici – 0918 659 580
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave – 0905 903 053
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812

RÚVZ SR – ĎALŠIE KONTAKTY

email: novykoronavirus@uvzsr.sk

Nepretržite je k dispozícii verejnosti aj Národné centrum zdravotníckych informácií – 0800 221 234.

A takisto e-mail Úradu verejného zdravotníctva novykoronavirus@uvzsr.sk.

Viac informácií nájdete na: www.minv.sk