Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

OZNAM  sekretariátu SKZL k licenciám

Vážení zubní lekári,

z dôvodu čerpania dovoleniek na centrále Slovenskej komory zubných lekárov vás žiadame, aby ste Žiadosti o vydanie, dočasné pozastavenie alebo zrušenie licencií zasielali na sekretariáty regionálnych komôr.

KOREŠPONDENČNÉ ADRESY:

RKZL Bratislava
Pažítková 5
821 01 Bratislava

RKZL Banská Bystrica
Nám. SNP 7
974 01 Banská Bystrica

RKZL Trnava
Sibírska 1
917 01 Trnava

RKZL Košice
Južná trieda 2/A
040 01 Košice

RKZL Trenčín
Piaristická 6667
911 80 Trenčín

RKZL Prešov
Volgogradská 13
080 01 Prešov

RKZL Nitra
Piaristická 2
949 24 Nitra

RKZL Žilina
Mariánske námestie 31/4
010 01 Žilina

Žiadosti, ktoré budú doručené na sekretariát SKZL po 9.7.2022 budú predkladané Prezídiu SKZL až na najbližšom augustovom zasadnutí.

Register je možné naďalej kontaktovať v úradných hodinách uverejnených na web stránke komory.