Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

OZNAMOVANIE KATEGÓRIE PRÁCE 2

UVZSR

Slovenská komora zubných lekárov chce upozorniť, tých z Vás, ktorí ste poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, aby ste si nezabudli splniť svoju zákonnú povinnosť oznámiť do 28. februára 2020 v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie z hľadiska zdravotného rizika; oznamujú sa údaje k 31. decembru  predchádzajúceho kalendárneho roka.

Bližšie informácie ako aj postup pri plnení tejto zákonnej povinnosti nájdete na: http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=3667&Itemid=143