Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Po prvý raz sa prezidentkou Európskej regionálnej organizácie FDI stala Slovenka.

Koncom apríla 2022 sa v rámci riadneho zasadnutia ERO FDI v Bukurešti uskutočnili voľby do najvyšších orgánov na roky 2022 – 2025.

Prezidentkou tejto významnej európskej organizácie zubných lekárov sa po prvý raz stala členka Prezídia a Rady Slovenskej komory zubných lekárov a zároveň predsedníčka Výboru SKZL pre zahraničie MUDr. Simona Dianišková, PhD., MPH.

Doktorku Dianiškovú, ktorá niekoľko rokov vedie zahraničný výbor SKZL a zároveň prezentuje záujmy zubných lekárov na Slovensku v medzinárodných štruktúrach, nominovala za kandidátku do funkcie prezidentky ERO práve jej domovská Slovenská komora zubných lekárov.

Pani doktorke Dianiškovej gratulujeme k medzinárodnému úspechu a želáme v novej funkcii dobré a úspešné rozhodnutia v prospech zubných lekárov.

Ďalšími novozvolenými členmi predstavenstva sú:

Prezident – Elect: Dr. Edoardo Cavallè, Taliansko

Generálny tajomník: Prof. Taner Yücel, Turecko

Člen rady: Dr. Oliver Zeyer, Švajčiarsko

Radca: Prof. Paula Perlea, Rumunsko

ERO je federácia stomatologických organizácií zastupujúca všetky európske krajiny. Poslaním ERO je presadzovať koncepciu zubného lekárstva ako nezávislého povolania založeného na slobode výberu medzi pacientmi a zubnými lekármi; podporovať členské organizácie pri poskytovaní najlepšieho možného ústneho a celkového zdravia pacientom; presadzovať a podporovať európske/národné zdravotné politiky na etickom a profesionálnom základe.