Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Podpora Memoranda za dofinancovanie zdravotníctva

Bratislava, 16. 9. 2019

Slovenská komora zubných lekárov, ktorá združuje 3 882 zubných lekárov na Slovensku podporuje požiadavky uvedené v Memorande ASL SR, ANS a AZP za dofinancovanie zdravotníctva za rok 2019, stanovenie sadzby poistného za poistencov štátu v roku 2020 minimálne na úrovni 5 % a stabilizáciu finančných zdrojov do zdravotníctva na ďalšie rozpočtované obdobia.  Prioritou Slovenskej komory zubných lekárov je stanoviť intersektorálne členenie finančných zdrojov pre zubné lekárstvo už pri tvorbe rozpočtu pre zdravotníctvo. Nastaviť tak, ako napr. v Českej republike, stabilitu rozpočtovaných finančných zdrojov na obdobie dvoch až troch rokov. Je nemysliteľné, aby sa každoročne opakovalo dofinancovanie zdravotníctva na základe daňovej prognózy na daný rok. Spôsobuje to veľkú neistotu až nedôveru v investovaní do moderných diagnostických a terapeutických techník v zubnej praxi čo v konečnom dôsledku neprinesie pacientovi vyšší efekt a dostupnejšiu zubno-lekársku starostlivosť.