Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Podpora zamestnávateľov a SZČO

22.04.2020
 

Podmienky podpory zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činných osôb v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu (aktualizácia)

MF SR spúšťa pomoc pre podnikateľov

Ministerstvo financií zverejnilo na svojej webovej stránke možnosť pre podnikateľov žiadať o zvýhodnené úvery zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky (SZRB). Finančná pomoc bude poskytovaná vo forme záruky za úver a úhrady úrokov z úveru.

Od pondelka 27. apríla 2020 spúšťa špeciálny projekt na pomoc podnikateľom aj Eximbanka (EXIM).

17.04.2020
 
Dňa 17.04.2020 bola na webovej stránke ministerstva práce  pomahameludom.sk, zverejnená žiadosť pre zamestnávateľov,
ktorí udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.

Na uvedenej webovej stránke sú súčasne zverejnené aj pomôcky k vypĺňaniu žiadostí. V prípade otázok k vypĺňaňiu žiadosti kontaktujte svojho účtovníka.
 
13.04.2020
 
Sociálna poisťovňa zverejnila  formuláre pre oznámenie poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania o 40% a viac, na účely
odkladu odvodov na sociálne poistenie za mesiac 3/2020 do 31. júla 2020. Všetky potrebné informácie o podmienkach pre odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie nájdete webovej stránke Sociálnej poisťovne.
 
09.04.2020
 
Informácia pre odvádzateľov poistného – odklad odvodov za 3/2020
 
Oznam Sociálnej poisťovne:
 
Sociálna poisťovňa intenzívne pracuje na sprístupnení formulárov pre oznámenie poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania o 40% a viac, na účely odkladu odvodov na sociálne poistenie za mesiac 3/2020 do 31. júla 2020. Všetky potrebné informácie o podmienkach pre odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie nájdete v najbližších dňoch na webovej stránke Sociálnej poisťovne.
 

03. 04. 2020

Aktuálne zo SKZL
 
1. OOPP a respirátory – po neustálych výzvach premiérovi, vláde, ministrovi zdravotníctva, ústrednému krízovému štábu, krízovému štábu ministerstva zdravotníctva, Úradu verejného zdravotníctva a v neposlednom rade Štátnym hmotným rezervám sa nám to konečne podarilo, v súčinnosti s predstaviteľmi jednotlivých VÚC, zabezpečiť prvú vlnu osobných ochranných pracovných prostriedkov vrátane respirátorov FFP2, ktoré sú distribuované aj na zubné ambulancie (nielen do nemocníc) poskytujúce akútnu zubnú starostlivosť pacientom podľa odporúčaní SKZL a VÚC.  Prednostne sú zabezpečované zubné LSPP v jednotlivých krajoch. Zároveň, na základe nášho návrhu, bude zriadená prvá kontajnerová zubná ambulancia pre pacientov s ochorením COVID-19. Zajtra 4. 3. 2020 bude pristavená prvá kontajnerová zubná ambulancia v Trnave v areáli FNsP. Na rannom brífingu v Trnave vystúpi aj prezident SKZL MUDr. Igor Moravčík.
 
 
2. Paušálne náhrady – SKZL intenzívne rokuje so všetkými zdravotnými poisťovňami (VšZP, Dôvera, UNION), aby zabezpečila pre zmluvných poskytovateľov zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti paušálne náhrady vo výške 75 % z úhrad za výkony  za rok 2019 v jednotlivých ZP. Dojednané podmienky budú následne zaslané formou dodatkov pravdepodobne v priebehu budúceho týždňa. Paušálne náhrady sú predbežne dohodnuté na obdobie apríl – jún 2020. Súčasťou dodatkov by mal byť  aj výkon telefonická konzultácia, preto je potrebné tento výkon zaznamenávať do zdravotnej dokumentácie. Je potrebné zaznamenať epidemiologickú anamnézu (podľa čestného prehlásenia) základnú anamnézu,  odporúčanie prípadne preskripcia, poučenie pacienta. Spôsob vykazovania v jednotlivých poisťovniach bude v dodatkoch.
 
 
3. Podpora zamestnávateľov a SZČO – Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon č. 63/2020 Z. z., ktorým bol do zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti zavedený nový inštitút aktívnych opatrení na trhu práce, ktorým je tzv. projekt na podporu udržania pracovných miest, vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť, a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov. Podmienky projektu boli schválené dňa 31. 03. 2020 uznesením vlády Slovenskej republiky, pričom rozlišujú dve skupiny dotknutých subjektov: 

1.       Zamestnávateľov, ktorí na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR museli uzatvoriť prevádzky. 
2.     Zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby, ktorým v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu poklesli tržby.