Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Postupy v ZL

Rada SKZL odporúča:

Pri použití sedácie  pri vedomí u pacientov mladších ako 18 rokov veku dodržiavať „DOPORUČENÉ POSTUPY Európskej akadémie detskej stomatológie pre sedáciu v detskom zubnom lekárstve“ (EAPD Guidelines on Sedation in Paediatric Dentistry).

Pripravujeme ďalšie postupy, o ktorých vás budeme informovať a zverejňovať na web stránke.