Médiá

Pre organizátorov

Pre organizátorov

Slovenská komora zubných lekárov za účelom zabezpečovania sústavného vzdelávania pre zubných lekárov zverejňuje Usmernenie ku realizácii neakreditovaných vzdelávacích aktivítvzorové žiadosti.

Usmernenie upravuje podmienky:

  1. Zverejňovania vzdelávacích aktivít v Kalendári vzdelávacích podujatí SKZL (Žiadosť o zaevidovanie VA v kalendári vzdelávacích podujatí SKZL).
  2. Spolupráce s Komorou pri organizovaní vzdelávacej aktivity (Žiadosť o spoluprácu so SKZL).
  3. Organizácie vzdelávacích aktivít regionálnymi komorami (Prílohy č. 3 a 4 Usmernenia).

Komora priebežne sleduje a hodnotí úroveň neakreditovaných vzdelávacích aktivít pre zubných lekárov. Za uvedeným účelom komora požaduje, aby sústavné vzdelávanie, ktoré zabezpečuje zamestnávateľ pre svojich zamestnancov (zubných lekárov) bolo nahlasované vopred na predpísanom tlačive.