Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Pre organizátorov

Pre organizátorov

Slovenská komora zubných lekárov za účelom zabezpečovania sústavného vzdelávania pre zubných lekárov zverejňuje Usmernenie ku realizácii neakreditovaných vzdelávacích aktivítvzorové žiadosti.

Usmernenie upravuje podmienky:

  1. Zverejňovania vzdelávacích aktivít v Kalendári vzdelávacích podujatí SKZL (Žiadosť o zaevidovanie VA v kalendári vzdelávacích podujatí SKZL).
  2. Spolupráce s Komorou pri organizovaní vzdelávacej aktivity (Žiadosť o spoluprácu so SKZL).
  3. Organizácie vzdelávacích aktivít regionálnymi komorami (Prílohy č. 3 a 4 Usmernenia).

Komora priebežne sleduje a hodnotí úroveň neakreditovaných vzdelávacích aktivít pre zubných lekárov. Za uvedeným účelom komora požaduje, aby sústavné vzdelávanie, ktoré zabezpečuje zamestnávateľ pre svojich zamestnancov (zubných lekárov) bolo nahlasované vopred na predpísanom tlačive.