Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

RKZL Bratislava – Pre verejnosť

POSTUP PRE PACIENTOV pred ošetrením u zubného lekára počas pandémie COVID-19

Zubno-lekárska pohotovostná služba

DENTA Group, s.r.o., Drieňová 38 (zazmluvnená zdravotnými poisťovňami) – www.dentagroup.sk/pohotovost/ 

– 02 / 4342 3433

Pracovný deň: od 17:30 do 24:00 hod.
Víkend a sviatky: od 11:00 do 23:00 hod.

STOMAMED, s.r.o., Laurinská 16 – www.stomamed.sk – 0901 901 000

Pracovný deň: od 19:00 do 22:00 hod.
Víkend a sviatky: od 15:00 do 22:00 hod.

Zubná pohotovosť, Krížna 44 – www.bolimazub.sk – 0907 797 347

Pondelok až štvrtok od 17:00 do 22:00 hod.
Piatok od 17:00 do 24:00 hod.
Sobota od 8:00 do 24:00 hod.
Nedeľa a sviatky od 8:00 do 22:00 hod.

24Dental s.r.o., Bajkalská 9 – www.24dental.sk – 0914 700 900

Pondelok až piatok od 17:00 do 22:00
Sobota od 8:00 do 22:00
Nedeľa od 8:00 do 21:00

Kompetencie orgánov štátnej správy pri riešení podnetov 

Mimo iných zákonom stanovených úloh, SKZL rozhoduje aj o sťažnostiach fyzických alebo právnických osôb, ktoré poukazujú na porušenie povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, alebo porušenie povinností zdravotníckeho pracovníka. Vzhľadom k tomu, že jednotlivé orgány štátnej správy majú kompetencie rozdelené, uvádzame pre lepšiu orientáciu, kam sa s podnetom obrátiť.

  • Platby za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti: Príslušný samosprávny kraj (VÚC)
  • Poskytnutá zdravotná starostlivosť: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 829 24 Bratislava 25
  • Organizácia zdravotnej starostlivosti (ordinačné hodiny, zdravotná dokumentácia, zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti): Príslušný samosprávny kraj (VÚC) 
  • Etika/ správanie sa / prístup zdravotníckych pracovníkov: Riaditeľstvo daného zdravotníckeho zariadenia, alebo príslušná regionálna komora zubných lekárov