Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Predpis úhrady príspevkov a poplatkov na rok 2021

Aktualizačný poplatok na rok 2021 je vo výške 15 € a je splatný do 15. februára 2021.

Členský príspevok na rok 2021 – predpis na úhradu dostane každý člen SKZL poštou.

Vážení členovia, upozorňujeme vás, že členstvo v Slovenskej komore zubných lekárov nezaniká neuhradením členského. V prípade záujmu o zrušenie členstva je potrebné túto skutočnosť oznámiť komore písomne.

Údaje k platbe:

Peňažný ústav:  Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu:  SK13 0200 0000 0020 0622 6851
SWIFT: SUBASKBX
VS: registračné číslo

Predpis úhrad na rok 2021