Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Prejavy kožných ochorení v ústach

Prejavy kožných ochorení v ústach

prof. MUDr. Neda Markovská

Najčastejšie sa vyskytujúce ochorenia ústnej sliznice sa prejavujú ako biela plocha, sú pomerne časté, sú si podobné, komplikujú diferenciálnu diagnostiku,   pri neskorom rozpoznaní a dlhom trvaní bez liečby sa môžu zaradiť medzi vážne stavy.

Lichen planus ústnych slizníc  

Predstavuje najčastejšie sa vyskytujúce kožné ochorenie ústnej sliznice v praxi zubného lekára. Postihuje buď iba sliznicu ústnej dutiny , iba kožu alebo oboje súčasne.

Príčina ochorenia nie je stále jednoznačne objasnená, pravdepodobne ide o imunologickú poruchu tkaniva na zápalovom podklade. Dominante ochorenie postihuje ženy vo veku medzi 40 – 60 rokov, v období klimaktéria.  

Lichen planus postihuje ústnu sliznicu :

  • na lícach obojstranne v oblasti stoličiek,
  • na jazyku,
  • spodinu ústnej dutiny a podjazykovú oblasť,
  • zriedkavo ďasno
  • alebo postihuje sliznicu viacerých oblastí

Príznaky, ktorými sa prejavuje je pocit cudzieho telesa, mierne pálenie, pocit  mravenčenia až bolesť. Sú stavy, ktoré sú bezpríznakové a sú zistené náhodne pri preventívnej prehliadke zubným lekárom.

Objektívne sa ochorenie prejavuje ako :

  • retikulárna forma = biele papulae (podobné vyrážke) porcelánovo mliečnej farby,  vytvárajúce sieťovitú kresbu
obr_1_kozne_ochorenia
  • atrofická forma = súvislá biela plocha , najčastejšie na okraji jazyka a alebo na červeni pery
  • erozívna forma = okrem bielej plochy sú prítomné početné bolestivé drobné vriedky na zapálenej – červenej sliznici.

 

Liečba :   je veľmi obtiažna , doposiaľ nie je príčinná liečba a odoláva voči mnohých liečebným schémam.  Základným cieľom je znížiť počet exacerbácií, obmedziť rozvoj ochorenia, znížiť bolesť. Pacient je oboznámený, že ochorenie je chronické, striedajú sa obdobia príznakov s obdobiami kľudu, a že ho  nevieme ho úplne vyliečiť. Je preto dôležitá spolupráca pacienta. Predpokladom pomoci v redukcii príznakov a exacerbácií je dokonalá ústna hygiena zo strany pacienta  a pravidelné monitorovanie ústnej hygieny zubným lekárom. Aj minimálne nánosy zubného plaku a zubného kameňa zhoršujú stav lichenu. Pacient sa objednáva v 3-4 mesačných intervaloch.  

Okrem toho je nevyhnutné, aby pacient nepoužíval prostriedky, ktoré dráždia sliznice a zhoršujú stav lichenu ako sú ústne vody s obsahom alkoholu. Rovnako aj konzumácia veľmi horúcich nápojov, korenených jedál, ale  najmä fajčenie poškodzujú ústne sliznice.

U erozívnej formy sa aplikujú lokálne kortikosteroidy vo forme gélu na dobu 2 týždňov. Ak nedôjde k zlepšeniu, je nevyhnutné podávanie kortikosteroidov celkovo – to znamená, že zubný lekár odosiela pacienta ku kožnému lekárovi. Tento dávkuje liečbu, ale rovnako zubný lekár pacienta kontroluje a ošetruje.   

Lichenoidná kontaktná reakcia – zápal ústnej sliznice podobný lichenu

Ústna sliznica citlivo reaguje na rôzne podnety a v niektorých prípadoch zmeny sa podobajú klasickému lichen planus. Ich príčinu vieme zistiť detailnou anamnézou.

Príčina : a) kontakt dentálnych materiálov môže vyvolať alergickú reakciu. Ide o vplyv amalgámu, niklu a niektorých živicových materiálov. Pozitivita alergickej reakcie sa dokazuje kožnými testami na dentálne materiály, ktoré vyšetruje kožný lekár.

b) vplyv celkovo užívaných liekov – v liečbe vysokého krvného tlaku zo skupiny blokátorov kalciového kanála, nesteroidné antiflogistiká, niektoré lieky v liečbe diabetes mellitus, lieky proti malárii vyvolávajú zmeny na podobné klasickému lichenu planus.