Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Prevencia

PREVENCIA – PRE VEREJNOSŤ

Prevencia je lepšia ako liečba

Prevencia ( preventívna starostlivosť) je súbor vedeckých  a praktických poznatkov  ako predchádzať (zabrániť) poškodeniu zdravia a vzniku ochorení. Prevencia ako základná myšlienka modernej medicíny zahŕňa všetky oblasti zdravého ľudského života od jeho narodenia a počas celého obdobia. 

Paradoxom  súčasnosti je, že menej priorít je daných na prevenciu ako na liečbu samotných, už existujúcich ochorení. To znamená, že o svoje zdravie sa jedinec musí starať od narodenia, kým je zdravý, a nie až keď ochorenie vznikne. Mnohé z týchto zásad naša populácia nedodržiava alebo podceňuje, často sa ich považujú za banálne.

Preventívna starostlivosť sa chápe ako využitie všetkých prostriedkov, ktorými možno dosiahnuť a udržať optimálne ústne zdravie.

Základom ústneho zdravia je primárna prevencia: súbor opatrení a liečebných postupov, ktoré sú aplikované na zdravé tkanivá a orgány s cieľom zachovať ich zdravé. Prevencia ochorení ústnej dutiny začína od narodenia dieťaťa a je založená na 4 pilieroch:

  • výžive s obmedzeným príjmom cukrov v nápojoch a jedlách
  • správne vykonávanej ústnej hygiene zodpovedajúcej príslušnému veku pacienta
  • posilnení zubnej skloviny lokálnou aplikáciou fluoridových a remineralizačných prípravkov
  • pravidelných preventívnych prehliadkach

 

Pamätajte, že dodržanie všetkých pilierov prevencie môže zabrániť vzniku zubného kazu, zápalu parodontu a iných ochorení v ústnej dutine.

Ak už ochorenie vzniklo a je v počiatočnom štádiu, a to zistí zubný lekár pri preventívnej prehliadke, najlepšia je liečba a to je úlohou sekundárnej prevencie. V praxi to znamená, že ochorenie vzniklo a liečba zubného kazu výplňou zabezpečí plnohodnotnú funkciu zuba. V inom prípade, prvé príznaky krvácania ďasien znamenajú zápal – gingivitídu. Tento zápal je možné vyliečiť do stavu zdravého ďasna, a tým zabrániť vzniku zápalu celého parodontu. Rovnako prvé zmeny sfarbenia ústnych slizníc môžu byť príznakom predrakovinového ochorenia, ktoré keď sa začnú liečiť, nestanú sa nádormi.

Ak ochorenie nie je liečené, poškodzuje tkanivá zuba do hĺbky a vznikne zápal zubnej drene alebo zápal ďasna postihne aj kostné lôžko a tak vzniká parodontitída. Tieto ochorenia  je možné zastaviť, ale už nie v plnej miere, aby boli ako zdravé, tieto procesy sa označujú ako terciárna prevencia. Do tejto skupiny patrí extrakcia zuba, ale aj odstránenie cýst a nádoru alebo zhotovenie zubných náhrad, vrátane celkových snímateľných náhrad, implantátov.