Médiá

Preventívne projekty

Podpora zdravia ústnej dutiny

Projekt Škôl podporujúcich zdravie

 Táto významná brožúra bola pôvodne určená ako edukačný materiál pre učiteľov 1. – 3. ročníka základných škôl v medzinárodnej sieti „Zdravie podporujúcich škôl SZO“.   

Brožúru pre pedagógov napísal prof. P.E. Petersen a dr. L. B. Christensen v Dánsku a v r.1995 ju Svetová zdravotnícka organizácia odporúčala ako základný materiál pre tieto školy vo výučbe o zdraví.

Pre použitie na slovenských školách bola brožúra v tlačenej forme preložená v r.1997 a neskôr bola upravená pre elektronické médium. Odborný text pre učiteľov obsahuje aj mnoho schém a obrázkov o ústnom zdraví. Ministerstvo školstva SR v r. 2014 zaradilo tento výučbový materiál ako odporúčanú metodickú pomôcku pre základné školy.

 

Podpora zdravia ústnej dutiny