Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Preventívne projekty

Podpora zdravia ústnej dutiny

Projekt Škôl podporujúcich zdravie

 Táto významná brožúra bola pôvodne určená ako edukačný materiál pre učiteľov 1. – 3. ročníka základných škôl v medzinárodnej sieti „Zdravie podporujúcich škôl SZO“.   

Brožúru pre pedagógov napísal prof. P.E. Petersen a dr. L. B. Christensen v Dánsku a v r.1995 ju Svetová zdravotnícka organizácia odporúčala ako základný materiál pre tieto školy vo výučbe o zdraví.

Pre použitie na slovenských školách bola brožúra v tlačenej forme preložená v r.1997 a neskôr bola upravená pre elektronické médium. Odborný text pre učiteľov obsahuje aj mnoho schém a obrázkov o ústnom zdraví. Ministerstvo školstva SR v r. 2014 zaradilo tento výučbový materiál ako odporúčanú metodickú pomôcku pre základné školy.

 

Podpora zdravia ústnej dutiny