Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Prezident

MUDr. Igor Moravčík

V roku 1995 ukončil Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor stomatológia. V období od r. 1995 do r. 2000 bol zamestnaný ako zubný lekár v Nemocnici s poliklinikou v Hlohovci, počas tohto obdobia v r. 1998 úspešne ukončil atestáciu – špecializáciu 1. stupňa v odbore stomatológia. Od r. 2000 prevádzkuje privátnu zubnú lekársku prax. Členom SKZL sa stal po absolvovaní štúdia, najskôr pôsobil v regióne RK SKZL Trnava, v roku 2011 sa stal viceprezidentom a následne v roku 2015 bol zvolený za prezidenta SKZL. Do funkcie prezidenta bol znova zvolený na ďalšie štvorročné obdobie aj v roku 2019.

Má jasnú víziu na najbližšie štyri roky (2019 – 2023).

4 základné momenty:

  1. Vytvorenie Rady odborníkov, ktorá vypracuje odborné štandardy a stanoviská k najväčším otáznikom zubno-lekárskej praxe a zdravotnej starostlivosti
  2. Aktívna práca so štátnou správou, s regionálnymi samosprávami, s ministerstvami zdravotníctva, školstva a financií, s ostatnými zdravotníckymi komorami
  3. Skvalitnenie sústavného vzdelávania zubných lekárov
  4. Pozitívna a viditeľná prezentácia komory a jej aktivít

Je štatutárnym orgánom komory. Zastupuje komoru a koná za komoru navonok. Vedie zasadnutia prezídia komory, rady komory a predsedá zasadnutiam snemu komory.