Médiá

Prezídium

Je výkonným orgánom komory, zabezpečuje fungovanie komory, a to od hospodárenia s jej majetkom, rolex replica cez zapisovanie zdravotníckych pracovníkov do registra, ukladanie pokút až po informačnú činnosť komory.

MUDr. Igor Moravčík

Prezident SKZL
 +421 2 482 040 70
Viceprezident SKZL - MUDr. Matúš Ursíny

MUDr. Matúš Ursíny

Viceprezident SKZL
 +421 905 618 511
MUDr. Jozef Hudec Viceprezident SKZL

MUDr. Jozef Hudec

Viceprezident SKZL
 +421 48 413 7882
MUDr. Simona Dianišková, PhD., MPH Člen Prezídia SKZL

MUDr. Simona Dianišková, PhD., MPH

Člen Prezídia SKZL

 +421 2 638 147 57,+421 2 544 128 44

MUDr. Patrícia Husárová

Člen Prezídia SKZL

MUDr. Miroslav Jánošík, MPH

Člen Prezídia SKZL

MUDr. Martin Kotulič

Člen Prezídia SKZL

 +421 41 423 8256