Médiá

PRIHLÁSTE SVOJU PREDNÁŠKU NA XVI. KONGRES MLADÝCH ZUBNÝCH LEKÁROV

Po minuloročnej prezenčnej pauze, Slovenská komora zubných lekárov stanovila termín XVI. Kongresu mladých zubných lekárov na 11. – 12. februára 2022.

Veríme, že epidemiologická situácia bude priaznivá a stretneme sa osobne na tradičnom mieste v hoteli Senec v Senci.

Máte záujem sa aktívne zúčastniť kongresu?

Prihláste svoju prezentáciu do 5. 11. 2021, 23:59 h na email: dholly@chello.sk.

Prednášajúci v čase kongresu nesmie mať 35 rokov. Spolu s prihláškou treba zaslať krátky abstrakt prednášky s menami prednášajúcich a jej časový rozsah. Po uzavretí prihlasovania bude zostavený program a vybraní prednášajúci budú informovaní o zaradení svojej prezentácie.

Pre bližšie informácie kontaktujte odborného garanta kongresu: MUDr. Dušan Hollý, PhD., MPH, +421 905 403 709.