Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

PRIHLÁSTE SVOJU PREDNÁŠKU NA XVI. KONGRES MLADÝCH ZUBNÝCH LEKÁROV

Po minuloročnej prezenčnej pauze, Slovenská komora zubných lekárov stanovila termín XVI. Kongresu mladých zubných lekárov na 11. – 12. februára 2022.

Veríme, že epidemiologická situácia bude priaznivá a stretneme sa osobne na tradičnom mieste v hoteli Senec v Senci.

Máte záujem sa aktívne zúčastniť kongresu?

Prihláste svoju prezentáciu do 5. 11. 2021, 23:59 h na email: dholly@chello.sk.

Prednášajúci v čase kongresu nesmie mať 35 rokov. Spolu s prihláškou treba zaslať krátky abstrakt prednášky s menami prednášajúcich a jej časový rozsah. Po uzavretí prihlasovania bude zostavený program a vybraní prednášajúci budú informovaní o zaradení svojej prezentácie.

Pre bližšie informácie kontaktujte odborného garanta kongresu: MUDr. Dušan Hollý, PhD., MPH, +421 905 403 709.