Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Rada

Je najvyšším riadiacim orgánom komory v období medzi zasadnutiami snemu. Rada komory je oprávnená hodnotiť činnosť prezídia komory a je jediným orgánom oprávneným podávať výklad vnútorných predpisov komory.

 

MUDr. IGOR MORAVČÍK

Člen Rady SKZL

MUDr. STANISLAV BELI

Člen Rady SKZL

MUDr. CYRIL VÁCLAV

Člen Rady SKZL

MUDr. MARTIN KOTULIČ

Člen Rady SKZL

MUDr. PATRÍCIA HUSÁROVÁ

Člen Rady SKZL

MUDr. MIROSLAV JÁNOŠÍK

Člen Rady SKZL
MUDr. SIMONA DIANIŠKOVÁ, PhD., MPH

Člen Rady SKZL

MDDr. MICHAELA LIFKOVÁ

Člen Rady SKZL

MUDr. PETER KUKOLÍK

Člen Rady SKZL

MUDr. JÚLIUS LADICKÝ

Člen Rady SKZL

MUDr. DUŠAN HOLLÝ, PhD., MPH.

Člen Rady SKZL

MUDr. KATARÍNA PETRÁNSKA

Člen Rady SKZL

MUDr. MARTIN REBRY

Člen Rady SKZL

MDDr. JANKA ŠTEFÁNIKOVÁ

Člen Rady SKZL

MUDr. JÁN SOTÁK

Člen Rady SKZL

MUDr. GABRIEL TÓTH

Člen Rady SKZL

MDDr. MARTIN ŠIMO

Člen Rady SKZL