Médiá

Rada

Je najvyšším riadiacim orgánom komory v období medzi zasadnutiami snemu. Rada komory je oprávnená hodnotiť činnosť prezídia komory a je jediným orgánom oprávneným podávať výklad vnútorných predpisov komory.

MUDr. Viera Kostolániová

Člen Rady SKZL

MUDr. Milan Kráľovič

Člen Rady SKZL

MUDr. Peter Kukolík

Člen Rady SKZL

MUDr. Július Ladický

Člen Rady SKZL

prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.

Člen Rady SKZL

MDDr. Michaela Lifková

Člen Rady SKZL

MUDr. Katarína Petranská

Člen Rady SKZL

MDDr. Michal Sabadoš

Člen Rady SKZL

MUDr. Ján Soták

Člen Rady SKZL

MDDr. Martin Šimo

Člen Rady SKZL