Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

RECENZOVANÉ ČASOPISY SKZL STOMATOLÓG A ZUBNÝ LEKÁR UŽ AJ V ON-LINE VERZII

Po 33 ročníkoch prechádza časopis STOMATOLÓG veľkou zmenou a pevne veríme, že otvorenie sa svetu bude mať pozitívny vplyv na zvyšovanie jeho kvality.

Pustili sme sa do rozšírenia časopisu za hranice nášho regionálneho záberu vytvorením jeho elektronickej formy, prípravou v anglickej mutácii a otvorením prístupu k obsahu – open access. Preto po dlhšej príprave sme spustili výber a prípravu softvérového vybavenia redakcie pre príjem a spracovanie príspevkov. Pripravili sme elektronickú formu časopisu, ktorá sa spúšťa týmto ročníkom. Prebieha reštrukturalizácia recenzného konania. Sami sme zvedaví ako sa prejaví „open access“ forma e-časopisu, od ktorej si sľubujeme príspevky aj zo zahraničia, ale hlavne zvýšenie citovanosti nášho časopisu. Od toho sa budú odvíjať ďalšie možnosti vývoja nášho časopisu.

ZUBNÝ LEKÁR bude v on-line verzii prístupný len členom Slovenskej komory zubných lekárov a predplatiteľom. Členovia SKZL budú naďalej dostávať časopis aj v tlačenej forme na korešpondenčné adresy. Kazuistiky v časopise budú OA z dôvodu citovanosti.

https://stomatolog.skzl.sk/

https://zubnylekar.skzl.sk/