Médiá

RKZL Košice – O nás

Orgány Regionálnej komory zubných lekárov Košice

Prezídium RKZL

Prezident

 • MUDr. Stanislav Beli

Viceprezident

 • MUDr. Gabriel Tóth

Členovia prezídia

 • MUDr. Jozef Minčík, PhD.
 • MUDr. Helena Potocká
 • MUDr. Karol Svitek

Rada RKZL Košice

Prezident

 • MUDr. Stanislav Beli, OKZL Košice

Viceprezident

 • MUDr. Gabriel Tóth,  OKZL Spišská Nová Ves

Členovia rady

 • MUDr. Helena Potocká, OKZL Rožňava
 • MUDr. Karol Svitek, OKZL Spišská Nová
 • MUDr. Milan Čermák, OKZL Trebišov
 • MUDr. Jozef Minčík, PhD., OKZL Košice
 • MUDr. Ladislav Kovács, OKZL Kráľovský Chlmec
 • MUDr. Imrich Pollák, OKZL Michalovce
 • MUDr. Katarína Čopáková, OKZL Rožňava
 • MUDr. Lucia Kovácsová, PhD., OKZL Košice

Oblastné komory zubných lekárov spadajúce pod RKZL Košice

OKZL Košice

 • MUDr. Rastislav Dráč

Predseda OKZL Rožňava

 • MUDr. Helena Potocká

Predseda OKZL Spišská Nová Ves

 • MUDr. Gabriel Tóth

Predseda OKZL Trebišov

 • MUDr. Milan Čermák

Predseda OKZL Michalovce

 • MUDr. Imrich Pollák

Predseda OKZL Kráľovský Chlmec

 • MUDr. Ladislav Kovács

Kontrolný výbor RKZL Košice

Predseda

 • MUDr. Andrej Breuer

Podpredseda

 • MUDr. Ján Mikloš

Členovia kontrolného výboru

 • MUDr. Eva Krempaská
 • MUDr. Milan Kováč
 • MDDr. Jozef Oravský

Delegáti snemu SKZL z RKZL Košice

Delegáti
 • MUDr. Stanislav Beli, OKZL Košice
 • MUDr. Helena Potocká, OKZL Rožňava
 • MUDr. Gabriel Tóth, OKZL Spišská Nová Ves
 • MUDr. Silvia Timková, PhD. OKZL Košice
 • MUDr. Lucia Kovácsová, PhD., OKZL Košice
 • MUDr. Andrej Breuer, OKZL Rožňava
 • MUDr. Elena Breuerová, OKZL Rožňava
 • MUDr. Imrich Pollák, OKZL Michalovce
 • MUDr. Pavol Romančák, OKZL Michalovce
 • MUDr. Marek Hoffmann, OKZL Košice
 • MUDr. Peter Novotný, OKZL Košice
Náhradníci
 • MUDr. Tomáš Ratkovský, OKZL Spišská Nová Ves
 • MDDr. Pavel Cibuliak, OKZL Rožňava
 • MUDr. Katarína Čopáková, OKZL Rožňava