Médiá

RKZL Košice – Aktuality

P O Z V Á N K A

Slovenská komora zubných lekárov – Regionálna  komora  Košice

 pre Vás pripravuje celoslovenské vzdelávacie podujatie

 31. DNI ZUBNÝCH LEKÁROV,  

v termíne 16. a 17. júna 2023

 v Congress Hoteli Centrum, Južná trieda 2/A v Košiciach.

  Spoluorganizátori:

 Slovenská  stomatologická  spoločnosť,

 I. stomatologická klinika LF UPJŠ Košice,

 Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie LF UPJŠ Košice.

Výbor SKZL pre vzdelávanie pridelil vzdelávaciemu podujatiu  12 kreditov.

Pozvánku na podujatie obdržíte už čoskoro.

SK SaPA  Sekcia sestier pracujúcich v zubnom lekárstve organizuje dňa

16.6.2023Košický deň sestier pracujúcich v zubnom lekárstve

v priestoroch Congress Hotela Centrum, Južná trieda 2/A v Košiciach.

O Z N A M

Vážení členovia RKZL Košice,

dovoľujeme si vás touto cestou informovať, že Sekretariát  RKZL Košice bude 

v termíne od 14. – 25.11.2022 zatvorený.

Zastúpenie počas neprítomnosti:

Sekretariát RKZL Prešov
Mobil:  0905/355 237
Tel:       051/7714497
E-mail: sekretariat@rkzlpo.sk; rkzlpo@skzl.sk

! ZMENA TERMÍNU KONANIA !

POZVÁNKA

SKZL – REGIONÁLNA  KOMORA  KOŠICE

Vás srdečne pozýva na

Krajský seminár RKZL Košice

Termín konania:

Miesto konania

22. september 2022

Dom techniky ZSVTS KE s.r.o.,
Južná trieda 2/A
Košice

Slovenská komora zubných lekárov – Regionálna komora Košice vás srdečne pozýva na jubilejný
30. ročník Dní zubných lekárov SKZL – RK Košice v termíne 2. a 3. júna 2022.

Počas dvoch prednáškových dní si môžete vypočuť širokú ponuku zaujímavých a prínosných prednášok tak domácich, ako aj zahraničných autorov.

Bližšie informácie o podujatí nájdete v priloženej pozvánke.

Oslávte s nami naše jubileum, tešíme sa na stretnutie s Vami.

Registrácia na podujatie možná prostredníctvom webstránky: www.rkzlke.sk