Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

RKZL Trenčín – O nás

Orgány RKZL Trenčín

 

Rada RKZL Trenčín

MUDr. Katarína Petránska

MUDr. Martin Rebry

MDDr. Kristína Baginová Palatinusová

MUDr. Juraj Gazdík

MUDr. Zuzana Simanová

MDDr. Lucia Richterová

Prezidentka RKZL Trenčín

Viceprezident a hospodár RKZL Trenčín, OKZL Nové Mesto nad Váhom

OKZL Trenčín


OKZL Považie

OKZL Prievidza

OKZL Partizánske

Delegáti snemu SKZL za RKZL Trenčín

MUDr. Martin Rebry
MUDr. Juraj Gazdík
MUDr. Katarína Petránska
MUDr. Ivan Monošík
MUDr. Róbert Mišiak
MUDr. Zuzana Simanová
MDDr. Kristína Baginová Palatinusová

Náhradník:
MUDr. Katarína Hasidlová
MUDr. Rudolf Rebry, st. 
MDDr. Lucia Richterová
MUDr. Ján Gašič

Zhromaždenie delegátov RKZL Trenčín  

Oblastná komora Považie

MUDr. Gazdík Juraj - predseda OKZL

MUDr. Monošík Ivan
MDDr. Danko Matej
MUDr. Krásna Ľudmila
MUDr. Wirghová Oľga
MUDr. Bajzová Drahomíra
MUDr. Martišová Andrea
MUDr. Turčanová Zuzana
MDDr. Pospíšil Štěpán

Oblastná komora Trenčín

MDD.Baginová Palatinusová Kristína-predseda

MDDr. Dvoran Ondrej
MUDr. Dvoranová Iveta
MDDr. Forgáčová Karolína
MDDr. Halásová Alexandra
MUDr. Hrčka Július
MUDr.Kellner Jaroslav

Oblastná komora Nové Mesto nad Váhom

MUDr. Rebry Martin-Predseda OKZL

MUDr. Hasidlová Katarína
MUDr. Zehetner Róber
MUDr. Dodrvová Katarína
MDDr. Macko Roman 

Oblastná komora Prievidza

MUDr. Simanová Zuzana-predseda OKZL

MUDr. Stiffel Walter
MDDr. Kukla Martin
MDDr. Hladká Karolína

 

Oblastná komora Partizánske

MDDr. Richterová Lucia - predseda OKZL

MUDr. Gašič Ján
Mikla Andriy