Médiá

RKZL Trenčín – Vzdelávanie

RZP, a. s. v spolupráci so Slovenskou komorou zubných lekárov
organizuje akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania
„Neodkladná podpora životných funkcií“

Termín konania: 
Miesto konania: 

12. 12. 2023 od 12:00 hod.
TRENČÍN
Edukačné centrum RZP /Budova Masaryčky/
Legionárska 7158/5
1. poschodie