Médiá

RKZL Trenčín – Aktuality

OZNAM

V dňoch 17. 8 – 26.8.2022 je kancelária sekretariátu RKZL Trenčín z dôvodu dovolenky zatvorená.

POZVÁNKA

RKZL Trenčín Vás pozýva na vzdelávaciu akciu

SEMINÁR ZUBNÝCH LEKÁROV

Termín: dňa 29.10.2022

Miesto: Hotel Panoráma, Trenčianske Teplice

Prednášatelia: Doc. MDDr. MUDr. Jiři Šedý, PhD.,MBA, PhDr. Katarína Lukáčová

 

RZP a.s. Trenčín Vás pozýva na akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania

NEODKLADNÁ PODPORA ŽIVOTNÝCH FUNKCIÍ

Termín konania:     
26.07.2022 od 12:00 hod.
25.10.2022 od 12:00  hod.


Miesto konania:
       Edukačné centrum RZP/Budova Masaryčky/, Legionárska 7158/5, Trenčín

 

Registrácia cez web: www.rzp.sk/stomatolog

POZVÁNKA

 

OZNAM

V dňoch 17. 8 – 26.8.2022 je kancelária sekretariátu RKZL Trenčín z dôvodu dovolenky zatvorená.