Médiá

RKZL Trenčín – Aktuality

POZVÁNKA

OKZL Trenčín pozýva svojich členov na zhromaždenie OKZL Trenčín, ktoré sa bude konať
dňa 27.05.2022 o 15:00 hod.
v reštaurácii Bašta,Trenčín.

Pred zhromaždením OKZL sa bude konať školenie BOZP so začiatkom o 14:00 hod.

Účasť na zhromaždení OKZL Trenčín a školení BOZP potvrďte predsedníčke OKZL Trenčín
MDDr.Kristíne Baginovej Palatinusovej, email: palatindent@gmail.sk

Ústav radiačnej ochrany, s.r.o. Trenčín

Aktualizačná odborná príprava pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia – radiačná ochrana

Termín: 1.6.2022 o 14:00 hod. ( registrácia od 13:30 hod.)
Miesto:  Hotel Elizabeth, Trenčín

V prípade záujmu, link k prihláseniu:
https://www.uro.sk/Skolenia/pozvanka.php?id=292&sid=842e287cec3ecf1e6fa5da6a4ccbd73b

Kontaktná osoba: Mgr. Anna Šalátová MPH
tel.:     0905 36 99 44
email: salatova@uro.sk

 

RZP a.s. Trenčín Vás pozýva na akreditovaný štúdijný program sústavného vzdelávania

NEODKLADNÁ PODPORA ŽIVOTNÝCH FUNKCIÍ


Termín konania:    25.10.2022 od 12:00  hod.

Miesto konania:
       Edukačné centrum RZP/Budova Masaryčky/, Legionárska 7158/5, Trenčín

Registrácia cez web: www.rzp.sk/stomatolog