Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Rozšírenie výučbovej kapacity pre študentov zubného lekárstva

Na Lekárskej fakulte SZU v týchto dňoch dochádza k rozšíreniu pracoviska Katedry zubného lekárstva o ďalšie pracovisko, ktoré výrazne pomôže klinickej výučbe budúcich zubných lekárov. Ide o vybudovanie ďalších zubnolekárskych ambulancií s moderným vybavením, ktoré je aspoň čiastočne podobné európskym fakultám zubného lekárstva. Študenti v rámci prípravy budú mať lepšie možnosti praktickej prípravy v diagnostike a liečbe pacientov s ochoreniami ústnej dutiny.

Rozšírenie kapacity Katedry zubného lekárstva sa uskutočnilo za finančnej podpory MZ SR. Je potrebné uviesť, že výučba zubného lekárstva je najdrahším študijným odborom. Aj keď kapacity na realizáciu výučby študentov sú limitované, počet absolventov prispeje k postupnému zvyšovaniu zubných lekárov.     

Pri tejto príležitosti 8.1.2019 o 10,00 hod. sa uskutočnilo slávnostné otvorenie nových priestorov Katedry zubného lekárstva za účasti ministerky zdravotníctva A. Kalavskej. Táto udalosť sa uskutočňuje v akademickom roku, kedy v júni 2019 štúdium ukončia prví absolventi zubného lekárstva a ešte do mája budú mať možnosť pracovať a novom pracovisku.

Slovenská komora zubných lekárov pozitívne vníma otvorenie moderného pracoviska pre študentov zubného lekárstva na Slovenskej zdravotníckej univerzite, čo v nemalej miere prispeje k zvýšeniu kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti absolventmi štúdia po príchode do praxe. „Komora bude aj naďalej vyvíjať také kroky, aby moderné pracoviská, ktoré výrazne pomôžu klinickej výučbe budúcich zubných lekárov boli vytvorené aj na ďalších lekárskych fakultách. Aj to je jeden z predpokladov zvýšiť počet kvalitne vyškolených mladých zubných lekárov vo všetkých častiach Slovenska“, uviedol prezident SKZL MUDr. Igor Moravčík.