Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

SKZL je nespokojná so stavom eHealth

ezdravie

Slovenská komora zubných lekárov je veľmi znepokojená stavom, v ktorom sa nachádza systém elektronického zdravotníctva ezdravie (eHealth) tesne pred jeho spustením od 1. januára 2018.

SKZL zároveň apeluje na zodpovedných riadiacich pracovníkov ministerstva, aby otvorene vyjadrili, že zdravotnícki pracovníci nebudú postihovaní za stav, za ktorí nenesú zodpovednosť.

SKZL pripravuje v januári stretnutie so zástupcami médií, na ktorom jednou z hlavných tém bude práve elektronické zdravotníctvo v zubných ambulanciách.

Vyzývame týmto kolegov, aby svoje skúsenosti, pripomienky, návrhy na riešenie situácie zasielali na Sekretariát Slovenskej komory zubných lekárov na adresu asistent@skzl.sk.

Elektronické zdravotníctvo

Vyberáme z obsahu stránkywww.ezdravotnictvo.sk

Cieľom elektronického zdravotníctva je prostredníctvom informačných a komunikačných technológií poskytnúť správne informácie v správny čas na správnom mieste vo všetkých etapách a procesoch starostlivosti o zdravie občanov, čo výrazne prispeje k zlepšovaniu zdravotnej starostlivosti a tým aj k zvyšovaniu kvality života občanov. Elektronické zdravotníctvo má zároveň priniesť výrazné finančné úspory, ktoré môžu byť využité v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Všetky podstatné informácie k podaniu žiadosti o elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka (ePZP) nájdete na stránke

http://www.ezdravotnictvo.sk/ezdravie/Elektronicke-preukazy-zdravotnickych-pracovnikov/Stranky/default.aspx

          žiadosť, návod na jej vyplnenie,

          doklady potrebné kžiadosti,

          kedy, kde a ako podať žiadosť o ePZP,

          inštalácia čítačky a práca so samoobslužným portálom.

Nájdete tu aj edukačné videá:

http://www.ezdravotnictvo.sk/Aktuality/Pages/Edukacne-video-pre-zdravotnickych-pracovnikov.aspx

Zdravotnícki pracovníci, ktorí nestihli podať žiadosť o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka (ePZP) do 31.10.2017, ju môžu podať aj po tomto termíne. Národné centrum zdravotníckych informácií sa bude maximálne snažiť vybaviť aj tieto žiadosti tak, aby preukazy pre zdravotníckych pracovníkov boli vydané a aktivované od januára 2018.
Za nedodržanie termínu (31. 10. 2017) na podanie žiadosti o vydanie ePZP zdravotnícki pracovníci nebudú sankcionovaní.

Hovorí o tom aj riaditeľ národného centra zdravotníckych informácií Peter Blaškovič tu:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.expres.sk%2Fkategoria%2Fspravodajstvo%2F&h=ATMrNio-skuw1tMUsJSMs2pzlDi0EeTbvQ38Rx5qyP_TtIlFagZ1ey43t5uU70YF-mkIJfEJFlEhZjUP9puF6FBHPjK60aVtjU-ycrIZvxDMUrrINV2kM-secPYOijtAyXKf-e48OyNG

Dbajte na informačnú bezpečnosť a ochranu osobných údajov:

http://www.health.gov.sk/?informacna-bezpecnost