Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

SKZL k preventívnym prehliadkam za rok 2021

Tlačová správa, 9. 12. 2021

Slovenská komora zubných lekárov tak ako tomu bolo aj pre rok 2021, žiada vypustiť povinnosť absolvovania preventívnej prehliadky v predchádzajúcom kalendárnom roku ako podmienku úhrady zdravotných výkonov v základnom prevedení poskytnutých v súvislosti so zubným kazom z verejného zdravotného poistenia pre rok 2022. 

Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií v roku 2020 absolvovalo preventívnu prehliadku u zubného lekára len 41 % pacientov, pričom následné ošetrenie chrupu po prehliadke bolo potrebné až u 66 % z nich. Medziročný pokles počtu vykonaných preventívnych prehliadok, ako aj celkový pokles návštevnosti v zubných ambulanciách, bol ovplyvnený opatreniami súvisiacimi s prevenciou proti šíreniu ochorenia COVID-19.

Obdobný scenár, v súvislosti s pretrvávajúcou krízou šírenia koronavírusu, sa týka aj tohto roka. Z toho dôvodu Komora žiada o zmenu v Zákone č 577/2004 Z. z.  o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov s nasledovným doplnením:

V roku 2022 sa na základe verejného zdravotného poistenia plne uhrádzajú zdravotné výkony v základnom prevedení poskytnuté pri liečbe zubného kazu aj v prípade, ak poistenec neabsolvoval v roku 2021 preventívnu zubno-lekársku prehliadku.“.

Z dôvodu pretrvávajúcej pandemickej situácie, ktorá je v súčasnosti najhoršia od jej začiatku a súvisiacej potreby dodržiavania prísnych protiepidemiologických a hygienických režimov v zubných ambulanciách, bolo vykonaných v priebehu roku 2021 významne menej ošetrení pacientov a najmä preventívnych prehliadok.

„Vzhľadom na blížiaci sa koniec roku 2021 a predpokladaný silný nárast požiadaviek pacientov na preventívne prehliadky, bude dochádzať k významnému zvyšovaniu tlaku na zubných lekárov, čo bude súbežne viesť k obmedzeniu poskytovania iných zdravotných výkonov v ústnej dutine. Z toho dôvodu som požiadal ministerstvo zdravotníctva o vyššie uvedené doplnenie v zákone pre tento rok, čo bolo zo strany ministerstva akceptované. Verím, že sa tento krok zrealizuje tak, aby sme odbúrali stres pacientom ako aj nám zubným lekárom a mohli sme sa bezpečne venovať komplexnému ošetreniu chrupu, nielen preventívnym prehliadkam“,  povedal prezident komory Igor Moravčík.