Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Tlačová správa, 6. 10. 2021

Slovenská komora zubných lekárov považuje, a to práve v čase eskalácie tretej vlny pandémie kde sa nám plnia nemocnice covid pacientami a chýba zdravotnícky personál, za nepochopiteľné vyjadrenie ministra financií k zníženiu platieb za poistencov štátu.

Ak chceme fungujúce a kvalitné zdravotníctvo, ktoré prinesie občanom lepšiu kvalitu života, s ohľadom na dĺžku života  v zdraví, je potrebné jeho stabilné a predvídateľné financovanie čo deklaruje aj Programové vyhlásenie vlády na roky 2020 – 2024.

Podľa PVV má Vláda SR ambíciu dostať Slovenskú republiku na úroveň vyspelých západoeurópskych krajín. No takýmito krokmi sa budeme len vzďaľovať od vyspelých krajín a budeme sa dostávať k postupnému znižovaniu úrovne kvality zdravotníctva.

V súčasnosti štát hradí za poistenca štátu (dôchodcovia, ženy na MD, deti, študenti, nezamestnaní…) 32 Eur čo v porovnaní s Českou republikou, ktorá hradí 69 Eur je oveľa nižšie percento, ktoré chýba v systéme, pričom Česi zvažujú jej ďalšie navýšenie.

„Som presvedčený, že takýto krok prinesie nielen zníženie kvality, ale aj zhoršenie tak dlho riešenej dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Verím, že minister zdravotníctva upozorní na dôsledky tohto neuváženého návrhu a zasadí sa o úhradu takej výšky platieb za poistencov štátu, ktorá je schválená v rozpočte na rok 2021“, povedal prezident komory Igor Moravčík.

Vláda SR deklaruje, že kľúčovými hodnotami v systéme zdravotníctva sú spravodlivosť, solidarita, kvalita a rovnosť prístupu k zdravotnej starostlivosti pre každého občana. Zdravie občana je totiž predpokladom pre zdravie rodiny, komunity a krajiny. Integrálnou súčasťou zdravotnej politiky štátu bude transparentnosť, nulová tolerancia voči korupcii, prístup k informáciám, rozhodovanie na základe kvalitných dát, efektívne vynakladanie zdrojov či inklúzia laickej a odbornej verejnosti. Pravidlá budú platiť pre všetky subjekty systému rovnako, bez ohľadu na vlastníctvo.

Médiá informovali:  www.teraz.sk