Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

SKZL spúšťa online edukačnú kampaň pre deti ZŠ – NEBOJÍM SA ZUBNÉHO LEKÁRA

Tlačová správa, 10.10.2021

Slovenská komora zubných lekárov spúšťa na základných školách online edukačnú kampaň NEBOJÍM SA ZUBNÉHO LEKÁRA

Aliancia pre budúcnosť bez zubného kazu (Alliance for a Cavity-Free Future) vyhlásila 14. október  za Svetový deň pre budúcnosť bez zubného kazu. Cieľom aliancie je, aby každé dieťa narodené po roku 2026 bolo bez výskytu zubného kazu po celý svoj život.

Pri tejto príležitosti Slovenská komora zubných lekárov v spolupráci so Slovenským spolkom študentov zubného lekárstva a Slovenskou zdravotníckou univerzitou organizuje v dňoch 11. – 12. 10. 2021 online vyučovaciu hodinu osvetovej akcie Povedz Ááá…Nebojím sa zubného lekára. Žiaci prvého stupňa sa veku primeranou formou dozvedia ako si udržať zuby zdravé po celý život, študenti zubného lekárstva im názorne predvedú správnu techniku čistenia chrupu. Okrem toho priamo v zubárskom kresle vysvetlia priebeh zubnej preventívnej prehliadky a zoznámia deti s prostredím zubnej ambulancie. Pre žiakov druhého stupňa je pripravené meranie pH rôznych nápojov a vysvetlí sa im okrem už spomenutého aj negatívny  vplyv fajčenia a piercingu na ústnu dutinu.

Žiaci sa po skončení hodiny môžu zapojiť do súťaže o pomôcky ústnej hygieny pre celú triedu, na prvom stupni zaslaním kresby, na druhom stupni vypracovaním online formulára s kvízovými otázkami.

Do osvetovej akcie sa registrovalo vyše 3000 žiakov základných škôl aj z menších regiónov, kde sa akcia tohto formátu bude konať vďaka online forme po prvý raz. Informácia o prevencii ústneho zdravia sa tak môže rozšíriť aj mimo veľkých miest, ktoré sú pri prezenčnej forme konania osvetových akcií, z dôvodu dostupnosti, preferované.

Slovensko sa dlhodobo umiestňuje na popredných priečkach v kazivosti chrupu u detí. Nakoľko ochorenie zubného kazu patrí medzi preventabilné infekčné ochorenia so známou etiológiou, edukácia obyvateľstva je v tomto smere nevyhnutná.

„Chýba nám národný program preventívnej zubnej starostlivosti, ktorý by jasne a signifikantne definoval prioritu prevencie pred liečbou samotných ochorení. O svoje zdravie sa jedinec musí starať od narodenia, kým je zdravý a nie až keď ochorenie vznikne. Mnohé z preventívnych zásad naša populácia nedodržiava alebo podceňuje, často ich považujú za bezvýznamné“, uviedol prezident komory Igor Moravčík.

Slovenská komora zubných lekárov každoročne upozorňuje na potrebu absolvovania preventívnych prehliadok u zubných lekárov raz ročne, v prípade detí do 18 rokov dvakrát ročne.

Pre väčšinu obyvateľstva sa jedná o stresujúci zážitok, preto je dôležité pestovať návyk návštevy zubnej ambulancie už od prerezania prvého zuba.

Do kampane by sme, po vyhodnotení úvodnej edukačnej online hodiny,  chceli zapojiť čím viac škôl po celom Slovensku tak, aby si deti uvedomovali dôležitosť a význam prevencie ústnej dutiny.