Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Slovenská komora zubných lekárov požaduje reálne dofinancovanie výkonov

Delegáti jesenného snemu Slovenskej komory zubných lekárov vyjadrujú nespokojnosť s financovaním zubno-lekárskych výkonov z verejného zdravotného poistenia.

Zubné lekárstvo je dlhodobo finančne poddimenzované, v rokoch 2016 – 2017 nebolo realizované takmer žiadne navýšenie platieb zo strany zdravotných poisťovní. Úhrady poisťovní nepokrývajú stále sa zvyšujúce náklady zubných ambulancií (zvýšené energie, personálne náklady, separátory amalgámu a iné materiálno-technické vybavenie), čo v konečnom dôsledku pociťuje hlavne pacient napriek tomu, že si hradí zdravotné poistenie.

Komora nie je spokojná s výsledkami rokovaní so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou o cenových podmienkach od 1. 1. 2019. Priemerný ročný nárast platieb za výkony zubných lekárov od roku 2016 je menej ako 2 %, pričom u ostatných segmentov je navýšenie o 10 až 20 %. Poisťovňa nám zatiaľ negarantuje také navýšenie finančných prostriedkov pre svojich poistencov, ktoré by sa priblížilo k reálnej hodnote zubno-lekárskeho výkonu. 

V tejto súvislosti však komora pozitívne vníma medializovanú správu VšZP, ktorá v roku 2019 pridá ambulanciám 50 mil. eur. Zubné lekárstvo, ako jeden zo segmentov ambulantného sektora požaduje na rok 2019 zvýšenie ceny bodu minimálne o 10 % s následnou úpravou tak, aby sa cena hradená z verejného zdravotného poistenia pre pacientov približovala reálnej hodnote výkonu poskytovania zubno-lekárskej starostlivosti. 

V prípade nedohody so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, Slovenská komora zubných lekárov zváži kroky, ktoré by mohli viesť k vypovedaniu zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.