Médiá

SPOLU ZA ZDRAVÝ A KRÁSNY ÚSMEV – ROADSHOW

SPOLU ZA ZDRAVÝ A KRÁSNY ÚSMEV – ROADSHOW, ktorú organizuje Slovenský spolok študentov zubného lekárstva v termíne 2. – 12. 9. 2022 a výnimočná bude najmä tým, že to je 10. ročník.

Projekt SZKÚ je organizovaný na verejných priestranstvách, námestiach, v obchodných centrách, miestach oddychu ako ZOO, hrady a pod. Projekt sa bude konať mimo zdravotníckych zariadení v 20 mestách na Slovensku s cieľom dostať sa bližšie k ľuďom a šíriť osvetu v príjemnejšom prostredí ako je zubná ambulancia.

Podnetom pre realizáciu tohto projektu bola myšlienka: „Keď neprídu pacienti do ambulancie, musia vyjsť lekári do ulíc.“ Počas akcie budeme oslovovať okoloidúcich ľudí a ponúkať im možnosť zaškoliť sa v oblasti ústnej hygieny. Školiteľmi sú študenti zubného lekárstva, ktorí týmto spôsobom ďalej odovzdávajú vedomosti v oblasti preventívneho zubného lekárstva.

Cieľom je naučiť ľudí správnu techniku čistenia zubov, motivovať ich k zlepšeniu starostlivosti o ústnej zdravie a zvýšiť úroveň povedomia o dôležitosti prevencie v oblasti ústnej hygieny. Každý zaškolený účastník dostane nejaký darček ako odmenu za absolvované školenie, či už zubnú alebo medzizubnú kefku, zubnú niť, zubnú pastu alebo vzorky ústnej vody, deti dostanú rôzne omaľovánky, pexesá a pod.

Slovenská komora zubných lekárov je jedným z odborných garantov 10. ročníka.