Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Pokyny pre autorov

Publikovaný článok je majetkom časopisu Stomatológ. Použiť jeho text, obrázky, tabuľky alebo grafy v inej publikácii je možné len na základe riadne zaznamenanej citácie alebo so súhlasom redakcie Slovenskej komory zubných lekárov.  K publikovaniu sú vhodné články obsahujúce niektorú  z nasledujúcich druhov informácií: Záznamy z pôvodných výskumov Pôvodné klinické pozorovania spojené s analýzou a diskusiou […]

Distribúcia a kontakt

Termíny uzávierok a distribúcie časopisov Zubný lekár a Stomatológ  Termíny uzávierok pre rok 2024 Redakčná rada časopisu ZUBNÝ LEKÁR Redakčná rada časopisu STOMATOLÓG ZUBNÝ LEKÁR PhDr. Lujza Hanovášéfredaktorkatel.: +421 2 4820 4076e-mail: zubnylekar@skzl.sk Ing. Helena Šulík Šalingováinzerciatel.: +421 2 4820 4073e-mail: inzercia@skzl.sk  STOMATOLÓG MUDr. Juraj Strecha, PhD. predseda redakčnej radye-mail: strecha@medima.sk PhDr. Lujza Hanováredakcia, inzerciatel.:      +421 […]

Predplatné časopisov

Časopisy Zubný lekár a Stomatológ sú zasielané členom Slovenskej komory zubných lekárov zdarma. Časopis Zubný lekár vychádza od 1. januára 2015 ako dvojmesačník (6x ročne), v náklade 3100 ks. Ročné predplatné časopisu je 35,- € s DPH. Časopis Stomatológ je odborný, recenzovaný časopis, ktorý vychádza od 1. januára 2013 dvakrát ročne, v náklade 3100 ks. Ročné predplatné časopisu je […]

Cenník inzercie

Cenník a podmienky inzercie v časopise ZUBNÝ LEKÁR a STOMATOLÓG na rok 2024 Časopis Zubný lekár vydáva Slovenská komora zubných lekárov ako informačný dvojmesačník 6 x ročne a časopis Stomatológ vychádza 2x ročne. Termíny uzávierok a distribúcie časopisov ZUBNÝ LEKÁR a STOMATOLÓG pre rok 2024 STOMATOLÓG Cenník inzercie časopisu Stomatológ ZUBNÝ LEKÁR Plošná inzercia: Prehľad […]