Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Podpora zamestnávateľov a SZČO

22.04.2020   Podmienky podpory zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činných osôb v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu (aktualizácia) Podmienky podpory zamestnávateľov a SZČO – aktualizácia MF SR spúšťa pomoc pre podnikateľov Ministerstvo financií zverejnilo na svojej webovej stránke možnosť pre podnikateľov žiadať o zvýhodnené úvery zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky (SZRB). Finančná pomoc […]

Materiály a dokumenty

19.4.2021 UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 203 zo 16. apríla 2021 k návrhu na aktualizáciu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny,vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. UZNESENIE VLÁDY SR č. 203 17.12.2020 UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 804 […]