Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Vyjadrenie SKZL k rušeniu zubných benefitov

Tlačová správa, Bratislava, 16. 4. 2024 Slovenská komora zubných lekárov vníma zrušenie zubných benefitov z dvoch pohľadov. Tým prvým je fakt, že už v roku 2018 od prvého nastavenia benefitov zdravotnou poisťovňou sme vyjadrili negatívny postoj, pretože išlo o ďalší administratívny úkon, ktorý zbytočne zaťažoval a zdržiaval poskytovateľa zubnolekárskej zdravotnej starostlivosti. Tým druhým je ale pohľad zo strany pacienta, […]

Oslávte s nami Svetový deň ústneho zdravia

Tlačová správa, Bratislava, 20. 3. 2024 ŠŤASTNÉ ÚSTA SÚ ŠŤASTNÉ TELO 20. marec sa na celom svete oslavuje Svetový deň ústneho zdravia (WOHD). Slovenská komora zubných lekárov, riadny člen Svetovej federácie zubných lekárov (FDI), sa každoročne pripája k celosvetovej zubnej aktivite v snahe znížiť bremeno ústnych ochorení, ktoré ovplyvňujú jednotlivcov, zdravotnícke systémy a ekonomiky nielen […]

TLAČOVÁ SPRÁVA SKZL

Tlačová správa, Bratislava, 15. 2. 2024 Počet registrovaných zubných lekárov v registri SKZL k 13. 2. 2024. 6 % do špecializovanej ambulantnej starostlivosti vrátane zubného lekárstva JE NEPRIJATEĽNÝCH… Zubný lekár (ďalej ZL) po skončení vysokoškolského štúdia hneď vykonáva lekárske povolanie či    na zubných klinikách, alebo aj samostatne v zubnej ambulancii. Čo to znamená? Nemalé investície do vybudovania zubnej […]

Tlačové vyhlásenie SKZL

Tlačové vyhlásenie 23. 1. 2024 1. 1. 2024 nadobudla účinnosť  zmena právnej úpravy  dočasnej práceneschopnosti  (§12a zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení účinnom od 1.1.2024), ktorej predmetom je, že medzi ošetrujúcich lekárov, ktorí posudzujú […]

Tlačová správa SKZL

Tlačová správa, 14. 12. 2023 Slovenská komora zubných lekárov, ako odborný garant zubného lekárstva na Slovensku, má svojimi orgánmi schválené okruhy zefektívnenia zubno-lekárskej starostlivosti. A. Odborná komunikácia a nastavenie kompetencií PVV 2023 nastavilo rámcové vízie, návrhy a riešenia v oblasti zdravotníctva. Očakávame od ministerstva zdravotníctva pravidelnú a intenzívnu odbornú komunikáciu. Ponúkame odborné a legislatívne riešenia z dielne Slovenskej komory […]

Tri zdravotnícke komory sa nechcú prizerať úpadku zdravotníctva

Bratislava tlačová správa, 14. september 2023 Prezidenti Slovenskej lekárskej komory, Slovenskej komory zubných lekárov a Slovenskej lekárnickej komory iniciovali diskusné stretnutie so zdravotníckymi expertmi politických strán o profesijnej samospráve, úhradových mechanizmoch i úlohe farmaceutov v modernom zdravotnom systéme. Prezident Slovenskej lekárnickej komory (SLeK) Ondrej Sukeľ otvoril diskusiu témou postavenia profesijných komôr v rámci slovenskej zdravotníckej […]

Aký bude rok 2023 v zubných ambulanciách. Budeme mať aj na kvalitnú zubnú starostlivosť?

Tlačová správa, Bratislava, 16. 2. 2023 Čo čaká zubné ambulancie v roku 2023. Budú mať pacienti nielen dostupnú ale aj kvalitnú zubnú starostlivosť? (MUDr. Igor Moravčík, prezident Slovenskej komory zubných lekárov) a) Nesúlad v štatistických dátach. Slovenská komora zubných lekárov (ďalej SKZL) registrovala v roku 2021 takmer 3 900 zubných lekárov, pričom Národné centrum zdravotníckych informácií (ďalej NCZI) evidovalo […]

ZUBNOLEKÁRSKA STAROSTLIVOSŤ v Slovenskej republike v roku 2021

ZUBNOLEKÁRSKA STAROSTLIVOSŤ v Slovenskej republike v roku 2021 Tlačová správa, 24. 1. 2023 Stav chrupu populácie na Slovensku je dlhodobo nepriaznivý. Preto Slovenská komora zubných lekárov nie je spokojná s percentuálnym počtom absolvovaných preventívnych prehliadok u zubných lekárov v roku 2021. Aj keď môžeme konštatovať, že máme najvyššie percento uskutočnených prevencií v rámci ambulantných segmentov, […]

Komora zubných lekárov k navrhovanému štátnemu rozpočtu na rok 2023

Tlačová správa, 12. 12. 2022 Slovenská komora zubných lekárov pozorne sleduje schvaľovacie procesy zákona o štátnom rozpočte na rok 2023. Tak, ako každý rok, zásadne nesúhlasí s navrhovaným percentuálnym vyčíslením verejného zdravotného poistenia za poistencov štátu, ktoré sa z roka na rok znižuje. Už pred takmer desiatimi rokmi sme, organizácie zastupujúce zdravotníkov a pacientov, žiadali platbu na úrovni minimálne […]

Lekári, zubní lekári a farmaceuti spoločne za kvalitnejšiu samosprávu

Tlačová správa, 19. október 2022 Nedostatok financií nie je jediný problém zdravotníctva. Východiskovým bodom pre riešenie všetkých problémov v rezorte je správne nastavenie systému. Zhodli sa na tom predstavitelia troch zdravotníckych komôr – Slovenskej lekárskej komory, Slovenskej komory zubných lekárov a Slovenskej lekárnickej komory, ktorí dnes v Bratislave podpísali spoločné Memorandum o spolupráci. To má symbolicky poukázať nielen […]