Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Predpisy SKZL

Štatút SKZL – úplné znenie ČÍTAŤ VIAC Štatút odborných sekcií SKZL ČÍTAŤ VIAC Rokovací poriadok SKZL ČÍTAŤ VIAC Volebný poriadok SKZL – nové znenie ČÍTAŤ VIAC Disciplinárny poriadok SKZL ČÍTAŤ VIAC Smernica SKZL na vydávanie licencií ČÍTAŤ VIAC Smernica SKZL o sústavnom vzdelávaní ČÍTAŤ VIAC Smernica SKZL o vybavovaní sťažností ČÍTAŤ VIAC Štatút odborných sekcií […]