Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

TLAČOVÁ KONFERENCIA SKZL

Stretnutie s novinármi k aktuálnej situácii ošetrovania pacientov a prioritám Komory v zubnom lekárstve

Témy:

  • Aktuálna situácia ošetrovania pacientov v zubných ambulanciách
  • Čo má pacient vedieť o odložených preventívnych prehliadkach
  • Význam zámeru SKZL vytvoriť centrá zubno-lekárskej akútnej zdravotnej starostlivosti v gescii štátu
  • Legislatívne upraviť kompetencie komory, prečo je to nevyhnutné. Čo má z toho pacient a čo zubný lekár
  • Úloha komory v medzinárodných štruktúrach
  • Patrí vzdelávanie študentov v odbore zubné lekárstvo medzi priority štátu? Dvadsať rokov bez výrazných posunov v kontexte plnenia záverov TAIEX r. 2002
  • Edukačné a preventívne projekty z dielne SKZL pre deti predškolských a školských zariadení. Úspech pilotného projektu „Nebojme sa zubného lekára“- cieľom SKZL je zaradiť online hodinu do vyučovacieho procesu

S novinármi diskutovali  prezident SKZL MUDr. Igor Moravčík,  president-elect ERO/FDI a vedúca Katedry čeľustnej ortopédie LF SZU MUDr. Simona Dianišková, PhD., MPH, členka Rady SKZL a odborný asistent na LF UK v odbore Zubné lekárstvo MDDr. Michaela Lifková a bývalý prezident Slovenského spolku študentov zubného lekárstva MDDr. Marcel Paľovčík.

TLAČOVÁ SPRÁVA

OSEM SYSTÉMOVÝCH ZMIEN Z DIELNE SKZL V ZL

PRIESKUM OČKOVANOSTI ZUBNÝCH LEKÁROV

 

FOTOGALÉRIA