Médiá

Tlačové správy

Bližšie k starostlivosti o ústne zdravie
TLAČOVÁ KONFERENCIA SKZL
SKZL k preventívnym prehliadkam za rok 2021
SKZL spúšťa online edukačnú kampaň pre deti ZŠ – NEBOJÍM SA ZUBNÉHO LEKÁRA
SKZL považuje zníženie platieb za poistencov štátu za nepochopiteľné
Berieme za svoju zodpovednosť skvalitniť zubno-lekársku starostlivosť
BUĎ HRDÝ NA SVOJ ÚSMEV
Zubní lekári aj v čase pandémie vykonávajú plánovanú a preventívnu zdravotnú starostlivosť
Chceme fungujúcich zdravotníkov
Tlačové vyhlásenie SKZL k Vyhláške MZ SR č. 295/2020 Z. z.
12. september – Európsky deň ústneho zdravia
Tlačové vyhlásenie SKZL k vyjadreniu premiéra Igora Matoviča
Zubné ambulancie začínajú ošetrovať pacientov v štandardnom režime pri dodržiavaní zvýšených hygienicko-epidemiologických postupov
Nezabúdajme na ústnu hygienu ani pri infekčných ochoreniach
COVID-19 – Zachráni nová vláda kolaps zubných ambulancií?
COVID-19 – Slovenská komora zubných lekárov pre médiá
COVID-19 – Vyhlásenie Slovenskej komory zubných lekárov
Štvorročná bilancia, čo sa nám podarilo a čo nie v zubnom lekárstve
Komora zubných lekárov má riešenia
Podpora Memoranda za dofinancovanie zdravotníctva
Európsky deň ústneho zdravia
Komora a lekárnici sa pozreli na zúbok 23 tisíc Slovákom
Aktuálne témy prezentované na stretnutí s novinármi
Svetielko financovania reálnych nákladov pomaly hasne
Na Slovensku nie je celoplošný program prevencie ústneho zdravia
20. marec Svetový deň ústneho zdravia
Rozšírenie výučbovej kapacity pre študentov zubného lekárstva
Slovenská komora zubných lekárov požaduje reálne dofinancovanie výkonov
Zubné lekárstvo a elektronické zdravotníctvo v rámci krajín EÚ
Slováci majú zuby v lepšom stave – na prevenciu však stále mnohí zabúdajú