Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Tlačové vyhlásenie MZ SR

K plošnému testovaniu 31.10. – 1.11.2020 – Zubní lekári

Zubní lekári môžu pomôcť s výtermi pri celoplošnom testovaní

Rezort zdravotníctva považuje úspešné zabezpečenie celoplošného testovania populácie na Slovensku na ochorenie COVID-19 za jednu z najvýznamnejších priorít. V tomto kontexte oceňuje veľký záujem zubných lekárov o zapojenie sa do práce odberových tímov. Z toho dôvodu ministerstvo ešte dnes zmenilo predpisy, aby sa aj zubní lekári mohli zapojiť do operácie Spoločná zodpovednosť.

Ministerstvo zdravotníctva SR o zmene vyhlášky  č. 321/2005 Z.z. rozhodlo po komunikácii s autoritami odboru zubné lekárstvo ako aj prezidentom Slovenskej komory zubných lekárov. Vedenie rezortu zdravotníctva a odborníci spoločne uzavreli, že pre potreby celoplošného testovania na ochorenie COVID-19 na Slovensku zubným lekárom umožní realizovať odber biologického materiálu osobe z nosohltana na zistenie respiračného vírusového ochorenia.

Vďaka tomuto spoločnému rozhodnutiu bol rozšírený zoznam zdravotníckych profesií, ktoré môžu byť súčasťou zdravotníckych tímov celoplošného testovania na vírusové ochorenie COVID-19 a realizovať priamo výtery. Zubári tak boli presunutí zo skupiny, ktorá bude realizovať činnosti súvisiace s vykonávaním diagnostického testu, ale nemôže priamo realizovať výter.

„Aktuálne rezort zdravotníctva považuje úspešné zabezpečenie celoplošného testovania na Slovensku na ochorenie COVID-19 za jednu z najvýznamnejších priorít, a v tomto kontexte je vítaný záujem zubných lekárov o zapojenie sa do práce odberových tímovTeší nás táto požiadavka a tiež možnosť, že sme jej mohli vyhovieť. Aj naďalej vyzývame zdravotníkov, prosíme príďte pomôcť s víkendovým testovaním, aby sme si mohli spoločne povedať, že sme urobili najlepšie čo sme vedeli. Registrujte sa na www.spolocnazodpovednost.sk,“ uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí.

Rozsah praxe v zdravotníckom povolaní zubný lekár nie je v platne príslušnej legislatíve detailne upravený. Výkon odborných pracovných činností je stručným opisom zadefinovaný v § 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, ktoré je  transpozíciou čl. 34 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií v platnom znení: Zubný lekár, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti spojené so starostlivosťou o chrup, ústnu dutinu a tkanivá a orgány s ňou súvisiace, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania. Zdravotnícke povolanie zubný lekár je podľa tejto smernice autonómnym samostatne regulovaným povolaním s koordináciou vzdelávania na európskej úrovni, odlišným od povolania lekár. Ide o mimoriadne náročné zdravotnícke povolanie vyžadujúce si vysokú odbornosť.

Zmenou predmetnej vyhlášky bude zubným lekárom umožnené vykonávať bez obmedzení všetky zdravotné výkony, na ktoré nadobudli príslušné vzdelanie.