Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Uhrádzanie zdravotnej starostlivosti všetkým vojnovým utečencom z Ukrajiny

 

Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo rozsah zdravotných výkonov uhrádzaných nad rámec neodkladnej zdravotnej starostlivosti pre osoby s bydliskom na území Ukrajiny, ktoré vstúpia na územie SR v súvislosti s ozbrojeným konfliktom.

Rozsah uhrádzaných zdravotných výkonov je zverejnený na webovej stránke: https://www.vszp.sk/ukrajina/.

Lekárska zdravotná starostlivosť pre utečencov z Ukrajiny: https://www.vszp.sk/files/novy-podadresar/lekarska-zdravotna-starostlivost-utecencov-z-ukrajiny-vykazovanie-vykonov.pdf.

Pravidlá pre vykazovanie zdravotnej starostlivosti pre poskytovateľov ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti: https://www.vszp.sk/files/novy-podadresar/lekarska_starostlivost_pre_ukrajinskych_utecencov.pdf.  

Vzor potvrdenie o udelení tolerovaného pobytu na území SR (PDF, 464 kB) pre utečencov z Ukrajiny vydávaného Prezídiom policajného zboru.