Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Úrazy mliečnych a trvalých zubov

Úrazy zubov u detí – ako správne postupovať.

MUDr. Lucia Kovácsová, PhD.

U detí vo všeobecnosti zvýšené riziko úrazov vrátane úrazov zubov. Zatiaľ čo u malých detí je príčinou úrazu zuba pád na bradu pri hre alebo pri kúpaní sa v bazéne, u starších detí dochádza k poraneniu zuba najčastejšie pri rôznych športových aktivitách.

Deti si najčastejšie porania predné zuby (rezáky). Ako môžete pri úraze pomôcť? V prvom rade by ste mali  zastaviť prípadné krvácanie pritlačením čistej vreckovky na ranu, uchovať úlomky zuba alebo celý zub a ihneď navštíviť zubného lekára.

Nepodceňujte poranenia  mliečnych zubov. Aj úraz mliečneho zuba môže spôsobiť trvalé následky na trvalom zube.

U detí s mliečnymi zubami hrozí skôr posunutie zuba ako jeho zlomenie. Pri narazení je zub mierne pohyblivý a citlivý na zahryznutie, nachádza sa na svojom mieste. Tento stav sa spontánne upraví. Detské kosti sú pružné a majú veľkú regeneračnú schopnosť. V každom prípade je namieste navštíviť zubnú ambulanciu, kde dostanete inštrukcie o hygiene, úprave stravy (mäkšia konzistencia) a prípadných komplikáciách. Ak je mliečny zub po úraze výrazne  posunutý oproti ostatným zubom, poprípade je vrazený do ďasna a kosti,  hrozí poškodenie zárodku trvalého zuba. V takomto prípade jediným riešením je vytiahnutie zuba. Obr.1

Ak si dieťa mliečny zub vyrazí, nikdy ho nevracajte späť do zubného lôžka, ale návštevu zubného lekára neodkladajte.

Pri zlomeninách mliečnych zubov liečba závisí od rozsahu poranenia. Pri odlomení malej časti skloviny postačuje  iba zahladenie ostrých hrán. Pri ulomení väčšej časti korunky sa vo väčšine prípadov lomná plocha prekryje výplňou.

Úrazy trvalých zubov predstavujú z hľadiska dlhodobej životnosti závažnejší problém.  

Pri zlomeninách koruniek trvalých zubov je nutné navštíviť zubnú ambulanciu. Po vyšetrení a vyhodnotení röntgenovej snímky voľba ošetrenia závisí na mnohých faktoroch : rozsah poškodenia, postihnutie zubnej drene, vek dieťaťa, uplynutá doba od úrazu. Je vhodné, ak ulomený kúsok zuba donesiete so sebou do ambulancie. Pri vhodných podmienkach je možné ulomenú časť zubnej korunky „prilepiť „naspäť na zub. V situácii, keď ulomenú časť zuba nemáte, ošetrenie v priaznivých prípadoch prebieha klasicky zhotovením výplne. Obr.2

Poranenie v zmysle vykĺbenia (subluxácia) zuba znamená posunutie zuba, povystúpenie alebo vrazenie do zubného lôžka. Okolie zuba býva  zakrvavené, pridruží sa bolesť zuba na dotyk jazykom. Tento stav si vyžaduje okamžitú odbornú pomoc a liečbu.

V krajnom prípade môže dôjsť až k vyrazeniu zuba.

Pokyny pri vyrazení trvalého zuba zo zubného lôžka :

  • Udržujte dieťa v kľude
  • Nájdite a zub a držte ho za korunku
  • Nedotýkajte sa koreňa zuba
  • Ak je zub zašpinený, umyte ho pod tečúcou studenou vodou maximálne 10 sekúnd
  • Vložte zub do zubného lôžka
  • Po vložení zuba, dajte dieťaťu zahryznúť do vreckovky na udržanie správnej pozície
  • Ak nie je možné zub vložiť do zubného lôžka, vložte zub do pohára s mliekom alebo iným vhodným roztokom (dostať kúpiť v lekárni ). Zub môže byť počas transportu uložený aj v ústach medzi ďasnom a lícom, ale iba vtedy, keď dieťa spolupracuje a nehrozí riziko vdýchnutia zuba
  • Neprepravujte zub vo vode
  • Urýchlene navštívte zubnú ambulanciu

Najdôležitejšie je však predchádzaniu úrazov. Nikdy nenechávajte malú deti bez dozoru hrať sa na ihriskách a kúpaliskách. Zuby starších detí chráňte tzv. chráničmi na zuby, najmä ak ide o  deti, ktoré vykonávajú rôzne kontaktné športy. Chrániče je najlepšie nechať vyhotoviť v ambulancii zubným lekárom. V predajniach so športovým tovarom sú k zakúpeniu aj tzv. komerčné chrániče, tieto však nemusia zodpovedať tvaru zubov a kostí a môžu buď spôsobovať tlak alebo sú príliš voľné, čím neplnia svoju ochrannú funkciu.