Médiá

Ústne zdravie

Ústne zdravie má mnohostrannú úlohu a zahŕňa schopnosť rozprávať, smiať sa, rozoznávať  vône, ochutnávať, dotýkať sa, žuvať, prehĺtať a pociťovať rozsah emócií prostredníctvom výrazov tvárovej mimiky s dôverou a bez bolesti, bez nepohody a ochorení v ústnej dutine a tvárovej oblasti (definícia Svetovej zdravotníckej organizácie).

Ústne zdravie:

  • nevyskytuje sa izolovane, ale je dôležitou súčasťou celkového zdravia, fyzickej a duševnej pohody človeka,
  • významne prispieva k celkovému zdraviu a pocitu zdravia. Ak sa v ústach vyskytujú neliečené ochorenia, tieto sú príčinou ochorení alebo zhoršujú už existujúce ochorenie iného orgánu ľudského organizmu. Fokálna infekcia
  • odráža fyziologické, sociálne a psychologické faktory, ktoré sú základné pre kvalitu života,
  • je ovplyvnené zmenenými skúsenosťami jednotlivcov, vnímaním, očakávaniami a schopnosťou prispôsobiť sa situáciám.
  • jeho kvalitu dokážeme udržať dokonale realizovanými preventívnymi opatreniami

O ústne zdravie sa stará odbor Zubné lekárstvo :

Zubné lekárstvo je medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, diferenciálnou diagnostikou a prevenciou ochorení v ústnej dutine a tvárovej oblasti.