Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Víziu zubného lekárstva treba tvoriť zodpovedne, bez nafúknutých sľubov

dentist 2530990 340

„Slovenská komora zubných lekárov nie je spokojná s financovaním, a to nielen v zubnom lekárstve, ale celkovo v zdravotníctve. Pripojili sme sa k  niekoľkým výzvam aj k memorandu k dofinancovaniu zdravotníctva, ale do budúcnosti to považujeme za jednu z najmenej vhodných foriem. Je takisto zavádzajúce, keď niekto hovorí o absolútnych číslach, lebo ak chceme byť seriózni, vždy musíme udávať podiel k HDP. Nepovažujeme za korektné, že sa stále hovorí, že zdroje z verejného zdravotného poistenia na zubné lekárstvo stúpajú. Opak je však pravdou, v rámci intersektorálneho členenia stále klesajú. Napriek tomu, že v roku 2019 došlo na základe dofinancovania k nárastu, ale len minimálnemu – v prípade VšZP niečo málo  cez tri percentá, komora požaduje minimálne 4,5%. Naša požiadavka je jednoznačná – aby bolo jasne stanovené, koľko pôjde na zubné lekárstvo a aby to fungovalo tak ako vo vyspelých krajinách. Nie je potrebné ísť ďaleko, stačí sa pozrieť do Českej republiky, kde do pol roka majú vyjednanú cenu na ďalší rok. Považujeme za neprijateľné, aby sme v roku 2019 rokovali o cenových podmienkach na rok 2019. Z hľadiska náročnosti financovania zubnej praxe a rozvoja zubnej praxe musíme mať určitú istotu. Ideálne by pre nás bolo, keby sme na začiatku roka 2019 rokovali o cenových podmienkach na rok 2020, ale dá sa hovoriť aj o dlhodobejších hľadiskách“, povedal prezident komory Igor Moravčík v rozhovore pre Zdravotnícke noviny.

Zdravotnícke noviny č. 42/2019, strana 1

Zdravotnícke noviny č. 42/2019, strana 4