Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Výbor pre prevenciu

Prioritou Výboru SKZL pre prevenciu je propagácia a rozvoj primárnej prevencie na Slovensku prostredníctvom účasti na medzinárodných projektoch súvisiacich s prevenciou a orálnym zdravím.

Snahou výboru je  začlenenie projektov orálneho zdravia do Národného programu zdravia a zavedenie Celoplošného projektu prevencie v SR v spolupráci s MŠ SR a MZ SR. 

MDDr. Michaela Lifková

Predseda Výboru pre prevenciu

prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.

Člen Výboru pre prevenciu

MDDr. Jana Bednárová

Člen Výboru pre prevenciu

MDDr. Tomáš Jacko

Člen Výboru pre prevenciu

MUDr. Jana Kaiferová, PhD.

Člen Výboru pre prevenciu

 

Podnety spadajúce do pôsobnosti výboru zasielajte Lucie Aherne.

Lucie Aherne

Sekretariát SKZL