Médiá

Výbor pre prevenciu

Prioritou Výboru SKZL pre prevenciu je propagácia a rozvoj primárnej prevencie na Slovensku prostredníctvom účasti na medzinárodných projektoch súvisiacich s prevenciou a orálnym zdravím.

Snahou výboru je  začlenenie projektov orálneho zdravia do Národného programu zdravia a zavedenie Celoplošného projektu prevencie v SR v spolupráci s MŠ SR a MZ SR. 

prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.

Predseda Výboru pre prevenciu

MDDr. Martin Šimo

Člen Výboru pre prevenciu

MUDr. Ján Soták

Člen Výboru pre prevenciu

MDDr. Michaela Lifková

Člen Výboru pre prevenciu

MDDr. Adam Mikuš

Člen Výboru pre prevenciu

MUDr. Peter Kukolík

Člen Výboru pre prevenciu

MUDr. Lucia Kovácsová, PhD.

Člen Výboru pre prevenciu

MUDr. Jana Kaiferová, PhD.

Člen Výboru pre prevenciu

 

Podnety spadajúce do pôsobnosti výboru zasielajte Mgr. Jana Kratochvílová Füleová

Mgr. Jana Kratochvílová Füleová

Sekretariát SKZL