Médiá

Výbor pre vzdelávanie

Výbor SKZL pre vzdelávanie zabezpečuje dodržiavanie zákonov Slovenskej republiky ako aj medzinárodných zubolekárskych organizácií v oblasti vzdelávania. Koordinuje vzdelávacie aktivity v rámci SKZL. Dozerá a vyhodnocuje kvalitu vzdelávacích akcií . Vyhodnocuje výsledky kontinuálneho vzdelávania všetkých zubných lekárov registrovaných na Slovensku. Podieľa sa na tvorbe legislatívy SR v oblasti vzdelávania a v spolupráci s legislatívnym výborom implementuje príslušné zákony do vnútrokomorových predpisov.

MUDr. Martin Kotulič

Predseda Výboru pre vzdelávanie

MUDr. Bohuslav Novák, PhD.

Člen Výboru pre vzdelávanie

MUDr. Simona Dianišková, PhD., MPH

Člen Výboru pre vzdelávanie

MUDr. Ladislav Czakó, PhD.

Člen Výboru pre vzdelávanie

prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.

Člen Výboru pre vzdelávanie

MUDr. Silvia Timková, PhD.

Člen Výboru pre vzdelávanie

MUDr. Jozef Minčík, PhD.

Člen Výboru pre vzdelávanie

MUDr. Dušan Hollý, PhD.

Člen Výboru pre vzdelávanie

MUDr. Milan Kráľovič

Člen Výboru pre vzdelávanie

MUDr. Tomáš Červenka

Člen Výboru pre vzdelávanie

MUDr. Katarína Petranská

Člen Výboru pre vzdelávanie

MUDr. Amir Amiry Manesh, PhD.

Člen Výboru pre vzdelávanie

 

Podnety spadajúce do pôsobnosti výboru zasielajte Ing. Helena Šalingová – vzdelávanie

Ing. Helena Šulík Šalingová