Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Výbor pre vzdelávanie

Výbor SKZL pre vzdelávanie zabezpečuje dodržiavanie zákonov Slovenskej republiky ako aj medzinárodných zubolekárskych organizácií v oblasti vzdelávania. Koordinuje vzdelávacie aktivity v rámci SKZL. Dozerá a vyhodnocuje kvalitu vzdelávacích akcií . Vyhodnocuje výsledky kontinuálneho vzdelávania všetkých zubných lekárov registrovaných na Slovensku. Podieľa sa na tvorbe legislatívy SR v oblasti vzdelávania a v spolupráci s legislatívnym výborom implementuje príslušné zákony do vnútrokomorových predpisov.

MUDr. Dušan Hollý, PhD., MPH.

Predseda Výboru pre vzdelávanie

MUDr. Martin Kotulič

Člen Výboru pre vzdelávanie

MDDr. Veronika Kopačková Vargová, MPH

Člen Výboru pre vzdelávanie

MUDr. Simona Dianišková, PhD., MPH

Člen Výboru pre vzdelávanie

doc. MUDr. Silvia Timková PhD., MHA.

Člen Výboru pre vzdelávanie

MUDr. Tomáš Červenka

Člen Výboru pre vzdelávanie

MUDr. Katarína Petranská

Člen Výboru pre vzdelávanie

MUDr. Amir Amiry Manesh, PhD.

Člen Výboru pre vzdelávanie

MDDr. Jana Makóová

Člen Výboru pre vzdelávanie

 

Podnety spadajúce do pôsobnosti výboru zasielajte Ing. Helena Šulík Šalingová – vzdelávanie

Ing. Helena Šulík Šalingová