Médiá

Výbor pre zahraničie

MUDr. Simona Dianišková, PhD., MPH

Predseda Výboru pre zahraničie

MUDr. Igor Moravčík

Člen Výboru pre zahraničie

MUDr. Matúš Ursíny

Člen Výboru pre zahraničie

MUDr. Peter Kukolík

Člen Výboru pre zahraničie


Podnety spadajúce do pôsobnosti výboru zasielajte Ing. Helena Šalingová – zahraničie

Ing. Helena Šulík Šalingová