RKZL Trnava - Vzdelávacie akcie

Vzdelávacie akcie organizované Regionálnou komorou Trnava:

 

Curriculum of Oral Implantology

 
Curriculum of Oral Implantology III. v termíne 23.-26.9.2021; pozvánka s programom tu