RKZL Trnava - Vzdelávacie akcie

OZNAM

 

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu sa akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania

NEODKLADNÁ PODPORA ŽIVOTNÝCH FUNKCIÍ,

ktorý sa mal konať dňa 2.12.2021 v Edukačnom centre RZP v Trenčíne

RUŠÍ


Pripravujeme v r. 2022:

Curriculum of Oral Implantology 2022

Curriculum of Oral Implantology I. v termíne 3.-6.2.2022;
Curriculum of Oral Implantology II. v termíne 12.-15.5.2022;
Curriculum of Oral Implantology III. v termíne 22.-25.9.2022;