Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2019

Národné centrum zdravotníckych informácií vydalo obsiahlu publikáciu Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2019, ktorá prináša komplexný pohľad na zdravotníctvo a zdravotný stav obyvateľstva na Slovensku za rok 2019.

Ide o 27. vydanie ročenky, ktorá je tematicky rozdelená do piatich samostatných kapitol, z ktorých každá je venovaná špecifickej oblasti štatistického zisťovania – Demografia, Zdravotný stav obyvateľstva, Sieť a činnosť zdravotníckych zariadení, Pracovníci v zdravotníctve a zdravotnícke školstvo a Ekonomické ukazovatele organizácií v zdravotníctve.

Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2019