Médiá

Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2019

Národné centrum zdravotníckych informácií vydalo obsiahlu publikáciu Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2019, ktorá prináša komplexný pohľad na zdravotníctvo a zdravotný stav obyvateľstva na Slovensku za rok 2019.

Ide o 27. vydanie ročenky, ktorá je tematicky rozdelená do piatich samostatných kapitol, z ktorých každá je venovaná špecifickej oblasti štatistického zisťovania – Demografia, Zdravotný stav obyvateľstva, Sieť a činnosť zdravotníckych zariadení, Pracovníci v zdravotníctve a zdravotnícke školstvo a Ekonomické ukazovatele organizácií v zdravotníctve.

Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2019