Médiá

Vyhľadať
Close this search box.
Vyhľadať
Close this search box.

Zdravý úsmev

Program Zdravý úsmev vznikol vo Švajčiarsku v Zürichu na Stomatologickom inštitúte.

Prezidentom projektu je profesor Dr. Thomas Marthaler. Pomocou Česko-slovensko-švajčiarskej lekárskej spoločnosti a vlády Švajčiarska sa tento projekt rozšíril na Slovensko a následne do Českej republiky. Vedúcim projektu pre Českú a Slovenskú republiku je Dr.h.c., dr. Michal Čierny z Zürichu. Školiteľom pre realizáciu projektu v ČR a SR je doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD., ktorá vypracovala Dokument a vedie projekt na Slovensku od roku 1997. Materiálové a finančné vybavenie zaistila švajčiarska firma Gaba International a nezisková organizácia Zdravý úsmev v SR.

Projekt Zdravý úsmev sa zameriava na oblasť vzdelávania, uplatňovania najnovších poznatkov vedy v zdravotníctve a v školstve. Súčasťou projektu je opakované štatistické vyšetrenie stavu orálneho zdravia detí na Slovensku (roky 1999, 2001, 2003, 2009, 2017). Na základe výsledkov sa pripravujú ďalšie programy pre deti predškolského veku, pre deti od narodenia do troch rokov a pre tehotné ženy (materské centrá, preventívne centrá orálneho zdravia pre pacientov s rizikom zápalu, a iné) a ďalšie programy vypracované podľa aktuálnych potrieb, napr. program prevencie u pacientov liečených bisfosfonátmi (september 2009). Projekt sa realizuje pomocou študentov dentálnej hygieny, nezamestnaných žien, školských asistentov zubnej starostlivosti, úradov práce a pod. 

Projekt sa realizuje v škôlkach, ústavoch a základných školách. Deti získavajú teoretické vedomosti a praktické zručnosti v oblasti ústnej hygieny, fluoridácie, výživy, anatómie a vzniku ochorenia. Opakovane sú informované o tom, ako si majú čistiť zuby, učia sa o stavbe zuba, o správnej výžive pre zuby, o škodlivosti cukrov, ako baktérie menia cukry na kyseliny, ktoré poškodzujú zuby – „robia v nich zubné kazy“, kedy a ako jesť sladkosti.

Staršie deti sa učia o stavbe parodontu, aby dokázali pochopiť význam odstraňovania bakteriálnych povlakov, dostávajú informácie o čistení medzizubných priestorov zubnou niťou atď. Projekt nevedie k tomu, že deti niečo musia, ale učí ich o príčinách vzniku ochorení a o možnostiach, ako ochoreniam predchádzať. Deti vedia, že mať zubný kaz znamená vlastnú nedbalosť, za ktorú treba platiť nielen bolesťou, ale aj peniazmi.